2022. gada 31. decembrī noslēdzās Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekts LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā/ Tour de Crafts”.

Projekta Nr. LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā” (Craftsmanship as Tourism Product without Borders/ Tour de Crafts) ietvaros Preiļu novada pašvaldība veica infrastruktūras uzlabošanas darbus Preiļu pilī, kur izremontētās telpās ir izvietota unikāla 5D ekspozīcija par amatniekiem. Jau 2023. gada pavasarī Preiļu pilī varēs vērot dažādiem sajūtu efektiem piepildītu interaktīvu izstādi par amatniecību ar inovatīvu 5 dimensiju atveidi. Interaktīvajā izstādē varēs izbaudīt kādu no 12 stāstiem par Latgales amatniekiem. Ekspozīcijā būs skatāms, kā amatu prasmes no pagātnes ir attīstījušās līdz mūsdienām. Ūdens smidzināšana, vējš, siltais gaiss, dūmi un smaržas, kas caurvijoties stāstam, būs mazā video ceļojuma pavadoņi.

Projekta īstenošanas periods: 30 mēneši no 2020. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 31. decembrim.

Projekta īstenošanā iesaistījušies 6 partneri no Latvijas un Lietuvas, vadošais projekta partneris ir Latgales plānošanas reģions.

Projekta kopējās izmaksas ir 816 946,71 EUR. 85% jeb 694 404,70 EUR ir pārrobežu programmas (Eiropas Reģionālās attīstības fonda – ERAF) finansējums un 15% jeb 122 542,01 EUR nacionālo valstu finansējums.

Preiļu novada domes plānotais finansējums projekta aktivitāšu īstenošanai ir 230 396,00 EUR. 195 836,60 EUR no pārrobežu programmas, valsts finansējums 11519,80 EUR un pašvaldības finansējums 23039,60 EUR.

Papildu informācija par projektu: www.preili.lv/attistiba un Interreg Latvija-Lietuva lapās.

Informāciju sagatavojusi

Sanita Meļko

Vadītāja vietniece (attīstības un investīciju jautājumos) - 225. kabinets
sanita.melko [at] preili.lv