Pašvaldībā

Turpinot aizvadītajā gadā uzsākto tradīciju, arī šogad pašvaldība no 14. februāra līdz 10. martam aicināja iesniegt pretendentu pieteikumus apbalvojumam “Gada balva nozarē”. Atbilstoši domē apstiprinātajiem noteikumiem “Par Preiļu novada pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”, šis ir pašvaldības apbalvojums, ko piešķir fiziskām vai juridiskām personām par nozīmīgu ieguldījumu Preiļu novada attīstībā kādā no jomām – izglītībā, kultūrā, labklājībā/sociālajā darbā, lauksaimniecībā, uzņēmējdarbībā, nevalstiskajā sektorā, sportā, veselības aprūpē. Šogad netika saņemti pieteikumi sporta un veselības aprūpes nozarēs.

28. marta domes sēdē deputāti lēma šajā gadā apbalvojumus piešķirt:

  • GADA BALVA IZGLĪTĪBĀ – LIDIJAI ŠATILOVAI (Aglonas vidusskolas direktore), par ilggadēju un mērķtiecīgu darbu izglītības nozares attīstībā novadā, veicinot novada atpazīstamību un pozitīvu ietekmi uz jauno paaudzi;
  • GADA BALVA KULTŪRĀ – OLGAI RIBINICKAI (Riebiņu bibliotēkas vadītāja), par nesavtīgu, nozīmīgu un ilggadēju ieguldījumu Riebiņu bibliotēkas attīstībā, mērķtiecīgu sadarbības veicināšanu un kvalitatīvu bibliotekāro pakalpojumu attīstīšanu vietējā kopienā;
  • GADA BALVA LABKLĀJĪBĀ – LIENAI FEDOTOVAI (Preiļu novada Labklājības pārvaldes psiholoģe), par ilggadēju un neatlaidīgu darbu labklājības nozarē, sniedzot nesavtīgu atbalstu cilvēkiem un veicinot pozitīvas pārmaiņas vietējā kopienā;
  • GADA BALVA LAUKSAIMNIECĪBĀ – JĀNIM NEICENIEKAM, Z/S “CERIŅI” (piena lopkopība, jauktā lauksaimniecība), par ilggadēju un mērķtiecīgu darbu augkopībā un lopkopībā, veicinot lauksaimniecības nozares attīstību un novada atpazīstamību;
  • GADA BALVA UZŅĒMĒJDARBĪBĀ – ANDRIM PASTARAM (veterinārārsts, SIA “Animāls-P” valdes loceklis), par ilggadēju, mērķtiecīgu un neatlaidīgu darbu veterināro pakalpojumu sniegšanā, veicinot nozares attīstību Preiļu novadā;
  • GADA BALVA NEVALSTISKAJĀ SEKTORĀ – ALEKSANDRAM ZAMIŠĻAJEVAM (Moskvinas vecticībnieku draudzes loceklis), par aktīvu, godprātīgu iesaisti Moskvinas vecticībnieku draudzes darbā un lūgšanu nama uzturēšanā.

Apbalvojumi tiks pasniegti 4. maijā Preiļu Kultūras namā svinīgajā Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas pasākumā. Programmā: 18.00 Svētku koncerts “Tēvu tīrumā”, Preiļu novada domes priekšsēdētāja Ārija Vucāna uzruna, apbalvojumu pasniegšana. 22.00 balle kopā ar grupu “Galaktika”. Ieeja koncertā bez maksas, ballē 7 EUR.

Informāciju sagatavoja