Preiļu novadā
Lielā Talka jau 27. aprīlī!

Lielā Talka ir lielākā Latvijas nevalstiskā kustība, kas balstās uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, atveseļošanā un labiekārtošanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu. Arī šogad cītīgi talkosim gan Preiļu pilsētā, gan pagastos:

Preiļu pilsētā

 • 27. aprīlī talkosim bijušās linu fabrikas teritorijā, satikšanās plkst. 9.00 parka pludmales stāvlaukumā, līdzi ņemot cimdus, darba sparu un pozitīvu noskaņojumu!
 • Garāžu īpašnieku biedrība “Preiļupe” aicina talkot Andreja Upīša ielā 6B, kur tiks vākti atkritumi un veikti labiekārtošanas darbi – zāģēti krūmi, līdzināts zālājs utt.
 • Preiļu Brīvā skola talkos gan skolas teritorijā (1. maija ielā 7), gan pirmsskolas (Aglonas ielā 22). Tiks veikti labiekārtošanas darbi. Pirmsskolā galvenais uzsvars - ēdamais dārzs: izveidot jaunas augstās dobes, aprušināt esošos ogulājus un augļu kokus, atjaunot rudens aveņu dobi u. c. darbi

Saunas pagastā

 • Tiks uzkopta Saunas pagasta pārvaldes un bijušās Prīkuļu skolas teritorija.

Preiļu pagastā

 • Talcinieki tiek aicināti piedalīties Moskvinas kapsētas uzkopšanā. Satikšanās 26. aprīlī plkst. 10.00 pie Moskvinas kapsētas.

Galēnu pagastā

 • Galēnu pamatskolas skolēni kops Galēnu muižas un parka teritoriju. Sagrābs lapas, savāks nokritušos zarus.
 • Notiks Galēnu parka sakopšanas darbi - tiks savākti nolauztie zari, no celiņiem nogrābtas lapas, košumdobēs tiks iestādītas pavasara puķes un parkā izvietoti pašu gatavoti putnu būrīši.

Sīļukalna pagastā

 • Talkas notiks vienlaicīgi piecos Sīļukalna pagasta kapos - Seiļu kapos, Opolūs kapos, Salenieku kapos, Kapinieku kapos un Teilānu kapos.

Stabulnieku pagastā

 • Tiks sakopta un labiekārtota bijušās Dravnieku pamatskolas teritorija, gatavojoties skolas salidojumam maijā.

Riebiņu pagastā

 • Tiks veikti Riebiņu centra labiekārtošanas darbi - stādīšana, teritorijas uzkopšana.

Silajāņu pagastā

 • Tiks sakopta Silajāņu ciemata centra teritorija, sētas un stādītas puķes.

Rožkalnu pagastā

 • Talkas laikā tiks sakopta teritorija ap Strodu kapiem, atbrīvots kapu apbraucamais ceļš no aizaugušajiem krūmiem, demontēti vecie žoga stabi, uzlabota piekļuve ūdens ņemšanas vietai.

Vārkavas pagastā

 • Stadiona un Baltā krusta teritorijā tiks veikta atkritumu vākšana, lapu grābšana un stādījumu apkopšana.
 • 26. aprīlī plkst. 10.00 satikšanās pie Brāļu Kovaļevsku piemiņas vietas Vārkavas pagasta Zaķīšos. Tiks grābtas pērnā gada lapas, sakopti košumkrūmi, savākti gar ceļa malām izmētātie atkritumi, notīrīts piemineklis. Līdzi jāņem cimdus, grābekļus un labu garastāvokli!

Upmalas pagastā

 • Tiks vākti ceļmalas atkritumi posmā Vārkava-Vecvārkava. Pēc talkas – pikniks stacijas lapenē!
 • Plkst. 9.00 tiks sakopta un labiekārtota teritorija starp brīvdabas un aktīvās atpūtas parku "Vecvītoli" un Vārkavas parku Skolas ielā 5a. Tiks sagrābtas lapas, salasīti stikli, izgrieztas koku atvases, nokrāsota parka mājas koka apdare un lievenis.
 • Plkst. 10.00 talkas laikā tiks sakopta Vārkavas baznīcas un draudzes mājai piegulošā teritorija.

Aizkalnes pagastā

 • Notiks Jasmuižas baznīcai piegulošās teritorijas sakopšanas talka. Paredzēta krūmu izzāģēšana, zaru un atkritumu savākšana. Satikšanās 26. aprīlī plkst. 10.00 pie baznīcas, līdzi jāņem cimdi, grābekļi, zāģi un labs garastāvoklis! Talkas rīkotāji – Aizkalnes pagasta pārvalde un Aizkalnes pagasta konsultatīvā padome.

Rušonas pagastā

 • Tiks veikti Geļenovas parka teritorijas sakopšanas darbi, pludmales un atpūtas zonas attīrīšana no lapām un zariem, kā arī atkritumu vākšana.
 • Tiks veikti Gailīšu kapsētas teritorijas sakopšanas darbi, atkritumu vākšana.

Pelēču pagastā

 • Ārdavas muiža aicina iesaistīties un palīdzēt sakopt muižas vēsturisko parku, lai tas turpina priecēt ārdaviešus un apmeklētājus no tuvākām un tālākām vietām. Būs tēja un kafija, mūzika un laba enerģija visas dienas garumā!
 • Bijušā bērnudārza teritorijā tiks izcirsti krūmi, izpļauta vecā zāle, notīrīts laukums. Līdzi jāņem lāpstas, grābekļus, trimmerus ar naža asmeni.

Aglonas pagastā

 • Jaunaglonas iedzīvotāji kā katru gadu aicina iesaistīties ciema apkārtnes sakārtošanā.
 • Tiks veikti Aglonas estrādes, pludmales un tai pieguļošās teritorijas sakopšanas un labiekārtošanas darbi. Talkas sākums plkst. 10.00. Līdzi ņemam grābekļus, darba cimdus un labu noskaņojumu.

Talkošanas vietu saraksts var tikt papildināts, tāpēc aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai www.talkas.lv/apstiprinatas-talkas/. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar talku vadītājiem (kontaktinformācija pieejama ŠEIT) vai ar Lielās Talkas koordinatoru Preiļu novadā Nauri Lazdu, tālr. +371 27862728; e-pasta adrese nauris.lazda@preili.lv

Informāciju sagatavoja