Preiļu novadā Iedzīvotājiem

Atgādinām, ka ikvienai Preiļu novada mājsaimniecībai, lauku viensētai un juridiskai personai, ja tā vēl nav, jābūt noslēgtam līgumam ar SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” par cieto sadzīves atkritumu izvešanu. 

Atkritumi, kas izmesti neatļautās vietās vai aprakti zemē, negatīvi ietekmē mūsu dzīves kvalitāti, jo rada pazemes un virszemes ūdens piesārņojumu un veicina augsnes un ainavas degradāciju. Arī lauku iedzīvotājiem ir tiesības dzīvot nepiesārņotā un atbilstoši mūsdienu normām sakārtotā vidē!

Jāuzsver, ka sadzīves atkritumu konteineri pie daudzdzīvokļu mājām paredzēti tikai un vienīgi daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, kuri maksā par to izvešanu, bet nekādā gadījumā lauku vai privātmāju iedzīvotājiem, kuriem jābūt noslēgtam savam līgumam par atkritumu izvešanu.

Fiziskās personas individuālo līgumu var noslēgt, griežoties pie SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Atkritumu apsaimniekošanas daļā, Preiļos, Rīgas ielā 4, tālr. +371 29420721. Ar juridiskām personām līgumus slēdz SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” juriste, Preiļos, Liepu ielā 2, tālr. +371 26595354.

Lai ievērotu piesardzības pasākumus SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” telpās, klientu apkalpošana tiek organizēta tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Pierakstīties klātienes apmeklējumam un vienoties par tās norises laiku var, zvanot uz iepriekš norādītajiem tālruņa numuriem!

Inga Krekele,
SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” sabiedrisko attiecību speciāliste