Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Informējam, ka, sākot ar 2024. gada 1. jūliju, stāsies spēkā sekojošs Preiļu novada pašvaldības komunālo pakalpojumu daļas asenizācijas pakalpojuma izcenojums:

Vārkavas komunālo pakalpojumu daļas asenizācijas pakalpojuma maksa 20,62 EUR/ h bez PVN
Lauku teritoriju komunālo pakalpojumu daļas asenizācijas pakalpojuma maksa 22,31 EUR/ h bez PVN
Aglonas komunālo pakalpojumu daļas asenizācijas maksa 16,77 EUR/ h bez PVN
(traktoram),
50,75 EUR/ h bez PVN (GAZ 53)

Informāciju sagatavoja