Pagastos Attīstībā

Š. g. 22. decembrī, mirkli pirms svētkiem, ekspluatācijā nodots investīciju projekts “Brīvdabas un aktīvās atpūtas parka “Vecvītoli” teritorijas labiekārtošana, Upmala, Preiļu novadā”. Tā mērķis ir uzlabot sporta, atpūtas, kultūras vidi iedzīvotājiem, gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, veicinot iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un popularizējot sportiskas aktivitātes.

Projekta rezultātā labiekārtota teritorija pie Vārkavas pils un Vārkavas skolas 19000 m2 platībā. Veikta gājēju taciņu bruģēšana, izbūvēts autostāvlaukuma segums un gājēju tiltiņi, veikta dīķa tīrīšana, uzstādīti soli un atkritumu urnas. Tāpat teritorija apzaļumota, ierīkotas dobes, stādīti krūmi, puķes, ūdensrozes. Izbūvēts rotaļu laukums ar gumijas segumu bērniem, sporta laukums jauniešiem un uzstādīts tā aprīkojums. Parkā tagad slejas arī balta lapene ar kolonnām (5×8 m), kas saskaņota ar pils arhitektūru, atjaunota esošā aka arhitektoniski pievilcīgā veidolā un gan parkā, gan piegulošajā ielā ierīkots apgaismojums. Parka uzturēšanu turpmākajā periodā veiks Upmalas pagasta pārvalde.

Būvdarbus īstenoja SIA “Austrumu būvnieks”, būvuzraudzību veica SIA “Warss”, autoruzraudzību SIA “ARG”. Projekta kopējās izmaksas sastāda 357645.07 EUR (bez PVN).

Informāciju sagatavojusi

Ineta Valaine

Projekta vadītāja - 225. kabinets
ineta.valaine [at] preili.lv