Iedzīvotājiem

Preiļu novada pašvaldībā šodien saņemts ziņojums par mirušiem putniem. Vēlamies uzsvērt, ka atbildīgā iestāde, kas risina šādus jautājumus, ir Pārtikas un veterinārais dienests. PVD turpina saņemt ziņojumus no dažādām vietām Latvijā, kurās pamanīti miruši savvaļas putni, tiek ņemti paraugi un sūtīti laboratoriskajiem izmeklējumiem.

Atgādinām, ka par atrastiem mirušiem savvaļas putniem, īpaši ūdensputniem, jāziņo, zvanot uz PVD uzticības tālruni - automātisko atbildētāju +371 67027402 vai informējot tuvāko PVD pārvaldi.

Lai neapdraudētu savu veselību un nepieļautu slimības tālāku izplatību, PVD aicina nekādā gadījumā neaiztikt mirušus vai slimus putnus, nenest slimus un novārgušus putnus mājās, uz dzīvnieku patversmēm vai veterinārajām klīnikām, jo tādējādi var tikt veicināta slimības izplatība.

Informācija par to, kā rīkoties konstatējot vairāku putnu (arī savvaļas) vienlaicīgu nobeigšanos ir pieejama ŠEIT.

Informāciju sagatavoja