Sociālajā jomā strādājošie arvien biežāk novēro, ka jaunajiem vecākiem trūkst sadzīvisku prasmju, kas ietver gan rūpes par savu mājokli, uzturu, prasmi plānot tēriņus un laiku, prasmi saturīgi pavadīt laiku kopā ar bērniem. Vēsturiski daudzas no šīm zināšanām tika nodotas no paaudzes paaudzē, taču šobrīd, kad vecvecāki paši vēl ir nodarbināti, iztrūkst šis starpposms starp paaudžu pieredzes nodošanu. Tāpat šobrīd veidojas situācija, ka ir cilvēki, kuru uzkrātā darba un dzīves pieredze ir gana liela un vērtīga, taču nav iespējas ar to dalīties, bet ir vēlme būt sabiedriski aktīviem.

Lai dotu iespēju šīm abām mērķgrupām satikties un bagātināt vienam otru, Preiļu novada Labklājības pārvalde piedāvā aktīviem sabiedrības pārstāvjiem iesaistīties brīvprātīgā darba veikšanā ar mērķi sniegt savas zināšanas jaunajiem vecākiem sadzīves prasmju attīstībā. Darbošanās jomas varētu būt visdažādākās – kulinārās nodarbības, kurās tiek mācīts gatavot ēdienus no vienkāršiem, veselīgiem, ne dārgiem produktiem; apģērbu, sadzīves lietu uzlabošanas prasmes; nodarbības par budžeta plānošanu, kurās aplūkot jautājumus, kā iztikt ar tiem līdzekļiem, kas ir katras ģimenes rīcībā, gan, kā iemācīties kaut ko nepirkt – īpaši aktuāli tas varētu būt vasaras/ rudens mēnešos, kad tik daudzas dabas veltes var sarūpēt paši. Plānots, ka brīvprātīgo darbu koordinēs Dienas aprūpes centra vadītāja Liene Gžibovska, kura sarūpēs nodarbībām nepieciešamos materiāltehniskos resursus. Nodarbību norise plānota otrdienās un ceturtdienās no plkst. 13.00 līdz plkst. 15.00 (brīvprātīgos aicinām pieteikties pie L. Gžibovskas pa tālruni +371 65320124).

Iesaistīties brīvprātīgā darba veikšanā aicinām arī tos, kas vēlas izmēģināt savus spēkus darbā ar cilvēkiem, lai, iespējams, nākotnē izvēlētos mācīties sociālo darbu vai kādu citu palīdzošo profesiju. Nepieciešamības gadījumā piedāvājam slēgt līgumu par brīvprātīga darba veikšanu, un norāde par brīvprātīgo darbu ir iekļaujama CV.

Līdzīga veida nodarbības māmiņām, kuras nonākušas sociālā dienesta redzes lokā un saņēma pakalpojumu Krīzes centrā, jau tikušas organizētas 2012. gadā, un to norise tika atzinīgi vērtēta.

Latvijā brīvprātīgā darba kustība attīstīta no 1998. gada. Brīvprātīgais darbs ir laika un prasmju ziedojums sabiedriski lietderīgiem mērķiem.

Informāciju sagatavoja

Anita Gāga

Pārvaldes vadītāja vietniece
anita.gaga [at] preili.lv