Preiļu novadā Pašvaldībā

2020. gada 12. oktobrī tika noslēgts Būvdarbu līgums starp Preiļu novada domi un SIA “Benson Industry” par objekta “Tipveida neapkurināmās angāra ēkas, divu moduļu tipa sadzīves ēku un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve” būvdarbiem Rietumu ielai pieguļošā teritorijā.

Paredzamā līguma cena bez PVN 21% sastāda 1 286 236.19 EUR. Līguma izpildes termiņš – 8 mēneši. Būvuzraudzības līgums noslēgts ar SIA “Marčuks”, paredzamā līguma cena bez PVN 21% – 17 317.00 EUR, autoruzraudzību veiks SIA “Neoprojekts”, ar kuru noslēgts autoruzraudzības līgums. Paredzamā līguma cena bez PVN 21% – 7 800.00 EUR.

Objekts tiek būvēts projekta Nr.5.6.2.0/16/I/013 ”Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” 2. darbības ietvaros. Projektā pavisam plānotas 2 darbības: 1. Rietumu ielas izbūve un 2. Industriālās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošajā teritorijā.

Projekta vispārējais mērķis ir vērsts uz MK noteikumos noteikto 5.6.2.SAM mērķi – teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību attīstības programmām, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu. Projekta konkrētais mērķis – paaugstināt Preiļu novada esošo uzņēmumu sasniedzamību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt konkurētspēju, uzlabot novada pievilcību, revitalizējot degradētās teritorijas novadā, līdz ar to arī veicinot potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanu novadu un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem, izbūvējot Rietumu ielu Preiļos un Industriālo zonu Rietumu ielai pieguļoša teritorijā.

Sanita Meļko

Vadītāja vietniece (attīstības un investīciju jautājumos) - 225. kabinets
sanita.melko [at] preili.lv