Pašvaldībā
Iedzīvotāji aicināti piedalīties aptaujā par pašvaldības darbu 2023. gadā

Lai noskaidrotu Preiļu novada iedzīvotāju viedokli par apmierinātību ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, veiktajiem darbiem, realizētajiem projektiem, informācijas pieejamību un citiem iedzīvotājiem aktuāliem jautājumiem, sekmētu sadarbību ar pašvaldību un veicinātu iedzīvotāju līdzdalību novada attīstībā, Preiļu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā un aizpildīt anketu no 2024. gada 1. februāra līdz 29. februārim. Aptauja ir anonīma, un rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptaujas rezultāti tiks publicēti pašvaldības komunikācijas kanālos.

Aptaujas anketas pieejamas:

  • elektroniski platformā VisiDati.lv
  • drukātā formātā kādā no pagastu pārvaldēm, bibliotēkās vai klientu apkalpošanas centros

Informāciju sagatavoja