Pašvaldībā Sabiedrībā Iedzīvotājiem
Apbalvojums “Preiļu novada Goda pilsonis” šogad pasniegts Eleonorai Bleivei

Jau iepriekš minējām, ka 26. oktobra Preiļu novada domes kārtējā sēdē deputāti lēma par apbalvojumu “Preiļu novada Goda pilsonis”, Goda zīme “Par nopelniem Preiļu novada attīstībā” un Atzinības raksts piešķiršanu. Šogad deputāti lēma apbalvojumu “Preiļu novada Goda pilsonis” piešķirt bijušajai Preiļu 1. vidusskolas, vēlāk Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas fizikas skolotājai Eleonorai Bleivei – par mūža ieguldījumu jaunās paaudzes audzināšanā, audzēkņu matemātikas, fizikas izpratnes veicināšanā un sasniegumiem interešu izglītības jomā.

Tā kā Bleives kundze kopš šī gada aprīļa atrodas Kuldīgas slimnīcas Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļā, 9. novembrī Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un labklājības jautājumos Ineta Anspoka un SIA “Preiļu slimnīca” valdes locekle, Preiļu novada domes deputāte Iveta Stare devās uz Kuldīgu, lai personīgi pasniegtu šo augstāko Preiļu novada pašvaldības apbalvojumu. Kopā ar viņu Kuldīgā ir arī dēls Māris ar ģimeni, kuri pievienojās sveicēju pulciņam, sirsnīgi priecājoties par šo notikumu.

“Mūsu skolotāja vienmēr ir bijusi spilgts un iedvesmojošs piemērs saviem skolēniem un kolēģiem zinātkārei, mācīšanās, lasīšanas, ceļošanas, darba, dabas un mākslas baudīšanas priekam. Preiļu novadā viņu atceramies, kā stingru, bet godīgu skolotāju!” sveicot skolotāju pauda Preiļu novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un labklājības jautājumos Ineta Anspoka un SIA “Preiļu slimnīca” valdes locekle, Preiļu novada domes deputāte Iveta Stare, kuras abas ir arī skolotājas audzēknes.

Tikšanās tika aizvadīta sirsnīgā un ar pozitīvām emocijām pārpilnā atmosfērā, ciemiņiem kavējoties siltās atmiņās un godinot Bleives kundzi – mūsu novada 2023. gada Goda pilsoni.

Informāciju sagatavoja