Projektu aktualitātes Preiļu novadā
Preiļu izglītības iestādēs iegādās modernu informāciju tehnoloģiju aprīkojumu

Ar objekta “Intervences noliktavu ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošā teritorijā” nodošanu ekspluatācijā 2023. gada 11. oktobrī noslēdzās projekts Nr. 5.6.2.0/17/I/024 “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Preiļu novadā”.

Projekta mērķis – uzlabot uzņēmējdarbības vidi un veicināt investīciju piesaisti Preiļu novadā, veicot degradēto teritoriju revitalizāciju, uzņēmējdarbības aktivitāšu attīstībai. Projekta ietvaros revitalizētas divas teritorijas un izbūvētas divas industriālās zonas Preiļu novadā. Projekta ietvaros veiktās aktivitātes sniedz iespēju tādu uzņēmējdarbības veidu attīstībai, kas būtiski uzlabos novada ekonomisko stāvokli, jo ir izbūvētas teritorijas ražošanas uzņēmējdarbības veikšanai, sakopta vide, radītas jaunas darba vietas un ieguldītas privātās investīcijas.

Projektā veiktās darbības:

  • Ražošanai pielāgotas teritorijas ar tipveida angāra ēku, laukumu un inženierkomunikācijām izbūve Preiļos, Meža ielā. Objekts nodots ekspluatācijā 2022. gada februārī un gaida savu nomnieku.
  • Intervences noliktavu ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošā teritorijā.

Intervences noliktavu un funkcionāli saistītās teritorijas izbūves būvdarbus PS “A.A.&būvkompānijas” uzsāka 2019. gada septembrī. Diemžēl komersanta maksātnespējas dēļ, 2021. gada jūnijā būvdarbi tika pārtraukti. Lai pabeigtu objekta “Intervences noliktavu ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošā teritorijā” būvdarbus, tika veikta būvekspertīze, izsludināta jauna iepirkuma procedūra uz būvdarbu pabeigšanu un 2022. gada decembrī tika noslēgts līgums ar SIA “IN GRUPA” par būvdarbu pabeigšanu objektā. Tā kā bija iestājušies būvdarbu veikšanai nepiemēroti laikapstākļi, darbi objektā tika uzsākti 2023. gada aprīlī un 2023. gada 11. oktobrī objekts tika nodots ekspluatācijā. Būvuzraudzību veica SIA “BaltLine Globe” un autoruzraudzību veica SIA “Pils M”. Objekts kopš 2021. gada 30. decembra publiskas izsoles rezultātā tiek iznomāts SIA “Preiļu putni”.

Būvniecības izmaksas bez PVN sastādīja 1 124 248,00 EUR, no tām publiskais finansējums, kas ir ES fondu finansējums, valsts budžeta dotācija un pašvaldības līdzfinansējums sastādīja 1 027 878,60 EUR.

Informāciju sagatavoja  

Sanita Meļko

Vadītāja vietniece (attīstības un investīciju jautājumos) - 225. kabinets
sanita.melko [at] preili.lv