Noslēdzas Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projekts Nr. LLB-2-255 „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos”/”Move for Life”. Projekta ietvaros Preiļu pilsētas parkā tika izveidota daļēji apgaismota slēpošanas un nūjošanas trase 2 km garumā, iegādāts nepieciešams aprīkojums slēpošanas trases kvalitatīvai uzturēšanai, iegādāti 50 slēpošanas komplekti (slēpes ar stiprinājumiem, nūjas un slēpošanas zābaki) dažāda vecuma cilvēkiem, 60 nūjošanas nūju komplekti.

Pie slēpošanas – nūjošanas trases izvietots informatīvais stends ar informāciju par trases izvietojumu un lietošanas noteikumiem, kā arī kontaktpersonām, kas ir atbildīgas par trasi un iegādāto inventāru. Aicinām iedzīvotājus aktīvi izmantot piedāvātās trases iespējas gan vasaras, gan ziemas sezonā. Projekta noslēgumā Preiļos tiks organizēta noslēguma konference par veselīgu dzīvesveidu. Par plānoto norises laiku un vietu iedzīvotāji tiks informēti. Preiļu novada domes projekta kopējais budžets sastāda 64 697.00 EUR, no kuriem 90% t.i. 58 227.30 EUR tiek finansēti no Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI).

Sanita Meļko

Vadītāja vietniece (attīstības un investīciju jautājumos) - 225. kabinets
sanita.melko [at] preili.lv