Pašvaldībā Labklājības pārvaldē

Valstī izsludinātā ārkārtējā situācija lika mainīt ikdienas ritmu arī Dienas aprūpes centrā. Pirmās nedēļas gan tika pavadītas nogaidošā režīmā – vairāk tika piedomāts pie darba organizācijas, lai ievērotu higiēnas prasības, kā arī līdz maija vidum tika pārtraukta visu ārpakalpojuma aktivitāšu sniegšana. Tomēr minētā situācija nesa jaunus izaicinājumus Dienas aprūpes centra speciālistiem, jo, izsludinot attālināto mācību procesu, atpakaļ Preiļu novadā, un līdz ar to arī Dienas aprūpes centrā, atgriezās pilngadīga persona ar garīga rakstura traucējumiem, kura bija uzsākusi mācības profesijas iegūšanai citā Latvijas novadā. Tā kā sievietes izvēlētā profesija, ko viņa apgūst, ir virtuves darbinieks, liela daļa praktisko nodarbību noritēja tieši Dienas aprūpes centrā kulinārajās nodarbībās. Tādejādi ikviens speciālists tika iesaistīts attālinātajā mācību procesā, palīdzot viņai pildīt uzdevumus klātienē kulinārajās nodarbībās, pildīt un iesūtīt  uzdevumus kā caur e-klasi, tā izmantojot saziņas vietni WhatsApp. Spraigajā ikdienas ritmā pašiem darbiniekiem nācās atsvaidzināt zināšanas darba tiesībās, datorzinībās un angļu valodā – tā, piemēram, drukātā veidā bija jāsagatavo un jānoformē ēdienkarte angļu valodā, tika veikta dažādās ēdienreizēs pasniedzamo ēdienu kalkulācija, skaitot nepieciešamās kalorijas, tāpat notika darbs ar mērvienībām. Jāatzīst, ka mācību programma bija gana piesātināta, un bez Dienas aprūpes centra darbinieku iesaistes un atbalsta attālinātais mācību process nez vai noritētu tik sekmīgi. Laiks ārpus izglītības iestādes nes arī citas rūpes – ikdienas tēriņu plānošanu, tāpēc viens no uzdevumiem, ko speciālisti izvirzījuši, ir prasmju pilnveidošana, lai persona varētu rīkoties ar personīgajiem naudas līdzekļiem. Tas, kas vairumam cilvēku šķiet pašsaprotami, personām ar garīga rakstura traucējumiem ne reti ir ļoti sarežģīti, tāpēc iespēja saņemt pakalpojumu Dienas aprūpes centrā ir liels atbalsts šai mērķa grupai.

Liels darbs ārkārtējās situācijas laikā tika jāiegulda arī psihologam – lai apmeklētāji nejustos izolēti (kā nekā ierastais ritms ar keramikas, muzikālajām, mākslas terapijas un dabas vides estētikas nodarbībām tika izjaukts, tāpat netika ielaista neviena trešā persona, kas nav saistīta ar pakalpojuma sniegšanu), tika strādāts pie psihoemocionālā stāvokļa uzturēšanas, jo manāma trauksmes sajūta bija kā apmeklētājos, tā darbiniekos. Liels atspaids šai laikā bija gada sākumā iegādātais inventārs psihologa darbam, kas bijis iespējams, realizējot projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Preiļu novadā”.

Nu jau darbs rit ierasto ritmu. Ārkārtējās situācijas laikā iesēti, piķēti un jau izstādīti dažādi garšaugi, tomāti un puķes – tie visi aizceļojuši klientiem uz pakalpojumu centru “Līči” un krīzes centru, un liela loma tai visā bijusi projekta “Darbīgās kopienas” koordinatoram, kā arī Līču darbiniekiem, kuri raka, stādīja un laistīja, kā arī turpinās rūpēties par Dienas aprūpes centra apmeklētāju lolojumu. Vasaras mēnešos vērot, kā mainās stādi, tos rušināt dosies arī paši stādu audzētāji, lai nostiprinātu prasmes, kā izaudzēt ziedu, garšaugu vai tomātu no sēkliņas līdz baudāmam produktam. Apmeklētāju audzētās samtenes kopā ar kārbiņās saiņotiem pašu ceptiem cepumiem bija mīļš sveiciens Mātes dienā, jo mums visiem taču ir mammas. Attālinātā mācību procesa iespaidā daudz laika tika veltīts arī kulinārajām nodarbībām – tika gatavoti dažādi gardumi no rabarberiem, neparastas omletes, lazanja.

Lai arī maija vidus nāca ar pārsteidzoši biezo sniega segu, sagaidot siltāku laiku, arvien vairāk laika tiek veltīts āra aktivitātēm. Kaut kas pavisam jauns Dienas aprūpes centra apmeklētājiem bija lielformāta āra spēles, kuras iegādātas projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Preiļu novadā” ietvaros. Spēles “Cirks” un “Mērķis” nu jau apgūtas un izpelnījušās atzinību. Vēl lielāku atzinību no apmeklētāju puses ir izpelnījušies radošo nodarbību vadītāji – ar sajūsmas saucieniem tika uzņemta ziņa, ka tiek atsāktas keramikas, muzikālās, mākslas terapijas un dabas vides estētikas nodarbības.

Arī vasaras mēnešos tiks turpināta pakalpojuma Dienas aprūpes centrā sniegšana, tāpēc aicinām līdzcilvēkus iesaistīties un informēt jums zināmās pilngadīgās personas ar garīga rakstura traucējumiem par iespēju saņemt pakalpojumu Dienas aprūpes centrā (Aglonas ielā 1a, Preiļos), jo ģimenes locekļiem tas patiesi ir liels atbalsts, kā arī ieguvums pašām personām.

 DAC apmeklētāji – Preiļu novada pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kas 2016. gadā tika speciālistu komandā izvērtētas,  pakalpojumu 2 gadu garumā saņem bez maksas, jo atbalsts ar sociālo pakalpojumu dzīvesvietā sniegšanu saistīto izmaksu segšanai tiek nodrošināts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumiem Latgales plānošanas reģiona īstenotajā projektā “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Vienošanās Nr.9.2.2.1./15/I/005.

Informāciju sagatavoja

Preiļu novada Labklājības pārvaldes
direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajos jautājumos
Anita Gāga