Pašvaldībā Iedzīvotājiem
Apstiprināts Preiļu novada pašvaldības 2023. gada Publiskais pārskats

2024. gada 27. jūnija Preiļu novada domes kārtējā sēdē deputāti apstiprināja Preiļu novada pašvaldības 2023. gada Publisko pārskatu, kur iedzīvotājiem piedāvāta informācija par Preiļu novadu un pašvaldības darbu 2023. gada griezumā, akcentējot novada galvenos stratēģiskos mērķus – aktīva uzņēmējdarbība, pievilcīga dzīves vide, labklājīga sabiedrība un vieda pārvaldība.

“Runājot par pašvaldības ikdienas darbu, jāsaka, ka apstākļi, kuros jānodrošina iedzīvotāju vajadzības, kļuva sarežģītāki. Diemžēl turpinājās Krievijas agresija Ukrainā, kura citu starpā kļuva gan par inflācijas dzinuli reģionā, gan lika valdībai prioritāri novirzīt finanšu līdzekļus valsts drošības vajadzībām. Gada sākumā piedzīvojām strauju cenu kāpumu, pieauga arī banku aizdevumu likmes. Neskatoties uz to, pārskats rāda, ka esam spējuši pildīt visas pašvaldības funkcijas, finanšu saistības, realizēt vairāk nekā 40 projektus uzņēmējdarbības atbalstā, ēku energoefektivitātes paaugstināšanā, vides, infrastruktūras attīstībā, labklājībā, izglītībā, tūrisma attīstībā, veselības jomā,” savā uzrunā informē Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns, papildinot, ka Preiļu novadā 2023. gadā tika izstrādāts līdzdalības budžeta nolikums un nodibinātas iedzīvotāju konsultatīvās padomes visos pagastos un Preiļu pilsētā, ar mērķi veicināt sabiedrības iesaisti un līdzdalību lēmumu pieņemšanā.

Pārskatā iespējams iepazīties ar domes un pašvaldības struktūru, gūt informāciju par domes, centrālās administrācijas un pašvaldības struktūrvienību darbību, pašvaldības iesaisti kapitālsabiedrībās un biedrībās (nodibinājumos). Uzmanība tiek vērsta uz pašvaldības juridiskajiem, iepirkumu un pārvaldības jautājumiem, konsolidētā budžeta izpildi, teritorijas attīstības plānošanu, investīciju projektiem un komunikāciju. Atsevišķi izcelta informācija par pašvaldības nozarēm – uzņēmējdarbību, izglītību, tūrismu, jaunatni, nevalstiskajām organizācijām un sabiedrības līdzdalību, kultūru, bibliotēkām, sociālo aizsardzību, veselības aprūpi, sportu.

2024. gadā un turpmāk Preiļu novada pašvaldībai būtiski nodrošināt novada attīstības un investīciju uzsākto projektu turpināšanu un jaunu projektu realizāciju, tādējādi uzlabojot ielu, ceļu, iestāžu un citu objektu infrastruktūru, kā arī dzīves kvalitāti novadā kopumā. Lai veicinātu Preiļu novada pašvaldības attīstību, investīcijām infrastruktūrā plānots piesaistīt arī Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Informāciju sagatavoja