Pašvaldībā

27. aprīlī Preiļu novada domes sēdē tika apstiprināti divu pašvaldības kapitālsabiedrību gada pārskati. Savus gada pārskatus deputātu analīzei un apstiprināšanai bija iesniegušas SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” (pašvaldība ir 100 % kapitāldaļu turētāja) un SIA “Preiļu slimnīca” (pašvaldības īpašumā ir 74,14 %  kapitāldaļu).

2022. gadā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PREIĻU SAIMNIEKS” darbojusies izteikti sabiedrības labā, amortizējot energokrīzes radītās sekas ikvienā Preiļu mājsaimniecībā. Uzņēmuma gada bilance noslēgta ar rezultātu  - 1 059 229 euro apmērā. Zaudējumi pārsvarā veidojušies strauji pieaugot cilvēkresursu, elektrības, gāzes, degvielas, kurināmā – šķeldas, kuru kā pamatkurināmo izmanto SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”, cenām. 2022. gadā siltumenerģijas tarifs siltumam Preiļu pilsētā tika piemērots viens no zemākajiem Latvijā - 54,23 euro par megavatstundu. Gada beigās tika veikts siltumenerģijas tarifa aktuālais aprēķins, kas tika iesniegts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, bet lēmums par jaunā tarifa pieņemšanu vēl nav apstiprināts.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” zaudējumi veidojušies arī saistībā ar citiem pakalpojumiem, t. sk.  daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas maksas apmērs, kas nebija pārskatīts no 2009. gada. Sastādot daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas izmaksas, katrai mājai tika noteikta atsevišķa apsaimniekošanas maksa, kura tiek piemērota sākot ar 2023. gada 1. janvāri. Ievērojamais algu pieaugums par aptuveni 20 %, pēkšņais degvielas un elektroenerģijas cenu kāpums radīja zaudējumus arī citās nodaļās, kurās jau šobrīd notiek nopietns darbs pie patieso pakalpojumu cenu aprēķiniem. Sabiedrības neto apgrozījums 2022. gadā, salīdzinot ar 2021. gadu, samazinājās par 5357 euro jeb saglabājās iepriekšējā gada līmenī.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” 2022. gadā daudz strādāts pie tā, lai sakārtotu personāla jautājumus, risinātu ieilgušas problēmas, ko radījusi nesaimnieciska rīcība vairāku gadu garumā, kā arī cīnītos par to, lai sabiedrībai nodrošinātu pēc iespējas lētākus apkures tarifus. Tikai šobrīd ir pilnā apmērā redzams problēmu loks, ko mantojumā atstājusi iepriekšējā valde un ko 2022. gadā radījusi energokrīze. 2023. gadā uzņēmums plāno rūpīgi strādāt pie pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas, daudz portatīvākas un atvērtākas komunikācijas, kā arī atbilstošu un pamatotu pakalpojumu cenu aprēķinu sastādīšanas.

Savukārt SIA “Preiļu slimnīca” 2022. gadu noslēdza ļoti pozitīvi, ar peļņu 426 284 euro apmērā. 2022. gadā vidējais stacionāra gultas noslogojums 48.48 %, vidējais gultas dienu skaits uz slimnieku 5.99, pavisam diennakts stacionārā ir ārstējušies 1448 pacienti, kopējais gultu dienu skaits diennakts stacionārā 8670, dienas stacionārā ārstējušies 1311 pacienti, kopējais gultu dienu skaits dienas stacionārā 7303. Ambulatorie pakalpojumi sniegti 11 670 pacientiem. 2022. gadā SIA “Preiļu slimnīca” pieņemtas 412 dzemdības. Lai paaugstinātu sniegto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un nodrošinātu to pieejamību visiem iedzīvotājiem, darbinieki regulāri piedalās semināros un kursos, ceļot savu profesionālo kvalifikāciju.

Pagājušā gada laikā SIA “Preiļu slimnīca” spējuši piesaistīt arī vairākus jaunus speciālistus. 2022. gadā darbu uzsāka paliatīvās aprūpes speciālists, onkologs, pediatrs, internists, urologs, asinsvadu ultrasonogrāfijas speciālists, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts (pēc rezidentūras pabeigšanas turpina strādāt SIA “Preiļu slimnīca”), oftalmologs, 2 speciālisti, kuri rezidentūru iziet reģionālajās slimnīcās, SIA “Preiļu slimnīca” sākuši strādāt par dežūrārstiem. Iegūstot medicīnisko izglītību 1 māsa, 1 masiere un 1 ārsta palīgs SIA “Preiļu slimnīca” ir izvēlējušies par pamatdarba vietu.

Informāciju sagatavoja