Pašvaldībā Iedzīvotājiem

2024. gada 27. maijā notika Preiļu sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas (CAK) sēde, kurā apstiprināta Preiļu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības (CA) plāna militārā sadaļa par darbību militāra iebrukuma vai kara gadījumā atbilstoši MK 07.11.2017. noteikumiem Nr. 658 “Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju”. Konkrētās CA plāna sadaļas izveide tika veikta izmantojot ārpakalpojumu un pieaicinot pašvaldības speciālistus un pagastu pārvalžu vadītājus, kuri sniedza nepieciešamo informāciju.

Sēdes laikā Preiļu sadarbības teritorijas CAK priekšsēdētājs Ārijs Vucāns klātesošos CAK locekļus iepazīstināja ar sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna pasākumiem militāra iebrukuma vai kara gadījumā. Tā kā CA plāna sadaļai ir ierobežota pieejamība, klātesošajiem nebija pieejami pielikumi, kuros ir dažāda – ierobežotas pieejamības – informācija.

Pēc prezentācijas notika balsojums par šo CA plāna sadaļu. Preiļu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna pasākumi militāra iebrukuma vai kara gadījumā tika pieņemti vienbalsīgi. Tika pieminēts, ka jūnijā ieplānotas mācību lekcijas, rudens pusē teorētiskās nodarbības, bet nākamgad – praktiskās nodarbības.

https://www.sargs.lv/lv/72stundas-

Informāciju sagatavoja