Iedzīvotājiem

Līdz 29. septembrim (ieskaitot) ikviens ir aicināts pieteikt pretendentus pašvaldības apbalvojumiem Preiļu novada Goda pilsonis, Goda zīme “Par nopelniem Preiļu novada attīstībā” un Atzinības raksts.

Preiļu novada Goda pilsonis – augstākais Preiļu novada pašvaldības apbalvojums, ko piešķir fiziskām personām par sevišķiem/īpašiem nopelniem Preiļu novada labā valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, uzņēmējdarbības vai citā jomā.

Goda zīme “Par nopelniem Preiļu novada attīstībā” – Preiļu novada pašvaldības apbalvojums, ko piešķir fiziskām personām par nozīmīgu un ilggadēju ieguldījumu pašvaldības attīstībā.

Atzinības raksts – fiziskas vai juridiskas personas darbības un nopelnu augsta novērtējuma rakstisks apliecinājums, ko piešķir par nozīmīgu ieguldījumu un sasniegumiem Preiļu novada labā uzņēmējdarbībā, izglītībā, kultūrā, sportā, veselības aprūpē, sociālajā darbā, sabiedriskajā darbībā, mecenātismā, labdarībā vai citā jomā.

Kandidātus šiem apbalvojumiem var izvirzīt Preiļu novada domes deputāti, domes komitejas, komisijas, valsts un pašvaldību institūcijas, Preiļu novadā reģistrētas juridiskas personas, biedrības, nodibinājumi vai iedzīvotāji (ne mazāk kā 20 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Preiļu novada administratīvajā teritorijā, un kuri parakstījuši iesniegumu, norādot paraksta atšifrējumu un deklarētās dzīvesvietas adresi).

Kandidātus var pieteikt rakstiskā veidā, iesniedzot aizpildītu pieteikuma veidlapu Preiļu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Raiņa bulvāris 19, Preiļos (1. stāvs, 103. kabinets) vai iesūtot aizpildītu anketu elektroniskā veidā Preiļu novada pašvaldībai uz oficiālo e-pasta adresi dome@preili.lv līdz š. g. 29. septembrim (ieskaitot). Pieteikuma anketām jābūt parakstītām (fiziski vai ar derīgu elektronisko parakstu), iesniedzot papīra formātā, jāaizpilda korekti, salasāmā rokrakstā.

Apbalvojumu pasniegšana notiks Latvijas Republikas Proklamēšanas svētku pasākumā 18. novembrī Preiļu novada Kultūras centrā. Sīkāka informācija par norisi sekos.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Elgaru Stupānu (e-pasta adrese elgars.stupans@preili.lv, tālrunis +371 20046648), Preiļu novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa.

Informāciju sagatavoja