Projektu aktualitātes Preiļu novadā

Tuvojas noslēgumam darbs pie pašvaldības investīciju projekta "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Preiļu novada Aglonas pagasta Aglonas ciemā no Somersētas ielas pa 4. maija ielu un Rēzeknes ielu" īstenošanas.

2022. gada nogalē tika izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli 4. maija ielas un Rēzeknes ielas garumos, kas dod iespēju vismaz 35 mājsaimniecībām pieslēgties pie centrālajiem ūdenssaimniecības tīkliem. Uz 2023. gada pavasari tika atlikti ielu seguma atjaunošanas darbi, jo tos rudens/ziemas periodā nevarēja veikt.

Tiklīdz iestājās labvēlīgi laika apstākļi, būvuzņēmējs SIA "ĢL Konsultants" uzsāka darbus pie ielu seguma atjaunošanas darbiem un jau ir ieklāts asfalta segums 4. maija un Rēzeknes ielās, atlicis sakārtot ielu apmales, kā arī sakārtot visu dokumentāciju, kas nepieciešama uzbūvētā objekta nodošanai ekspluatācijā.

Projekta rezultātā 4. maija un Rēzeknes ielas iedzīvotājiem dota iespēja izmantot centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus. Pieslēdzoties centrālajam ūdensapgādes tīklam un kanalizācijas sistēmai, Preiļu novada iedzīvotājiem ir pieejams pašvaldības līdzfinansējums, kas noteikts pašvaldības saistošajos noteikumos:

Informāciju sagatavoja:

Ingūna Barkeviča

Projekta vadītāja - 225. kabinets
inguna.barkevica [at] preili.lv