Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Šī gada sākumā pašvaldība aicināja iesniegt pretendentu pieteikumus apbalvojumam “Gada balva nozarē”. Atbilstoši domē apstiprinātajiem noteikumiem “Par Preiļu novada pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”, šis ir pašvaldības apbalvojums, ko piešķir fiziskām vai juridiskām personām par nozīmīgu ieguldījumu Preiļu novada attīstībā kādā no jomām. Šajā reizē kandidātus varēja pieteikt astoņās nozarēs – izglītība, kultūra, labklājība/sociālais darbs, lauksaimniecība, uzņēmējdarbība, nevalstiskais sektors, sports, veselības aprūpe.

30. marta domes sēdē deputāti vienbalsīgi lēma šajā gadā apbalvojumus piešķirt:

  • GADA BALVA IZGLĪTĪBĀ – LIGITAI PAUNIŅAI (ilggadēja Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas direktore),
  • GADA BALVA KULTŪRĀ – NATĀLIJAI BALODEI (ilggadēja Stabulnieku Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva “Stabulnieki” vadītāja),
  • GADA BALVA LABKLĀJĪBĀ – LUCIJAI ARMANEI (Sociālās palīdzības organizatore),
  • GADA BALVA LAUKSAIMNIECĪBĀ – SIA “GRIBOLVA” (Piena lopkopības un graudkopības saimniecība),
  • GADA BALVA UZŅĒMĒJDARBĪBĀ – KERAMIĶEI KRISTĪNEI NICMANEI (zīmols “Jašas podi”),
  • GADA BALVA NEVALSTISKAJĀ SEKTORĀ – ELGAI UPENIECEI (Pensionāru biedrības “Vārkavas novada pensionāri” vadītāja),
  • GADA BALVA SPORTĀ – RAIMONDAM ŠŅEPSTAM (Boksa kluba 13Th Round dibinātājs, treneris),
  • GADA BALVA VESELĪBAS APRŪPĒ – JURIM KĻAVIŅAM (SIA “Preiļu slimnīca” Dzemdību nodaļas vadītājs).

Apbalvojumi tiks pasniegti 4. maijā plkst. 19.00 Riebiņu Kultūras namā. Programmā: 19.00 svētku koncerts “Pa vienam mēs skaņa, bet kopā vārds”, Preiļu novada domes priekšsēdētāja Ārija Vucāna uzruna, apbalvojumu pasniegšana. 22.00 balle ar grupu “Vietu nav”. Ieeja koncertā bez maksas, ballē 5 EUR. Galdiņu rezervācija pa tālruni +371 26832425.

Informāciju sagatavoja