13.04.2023. 13:30
Preiļu novada pašvaldība (ZOOM)

Gads
2023
Mēnesis
Aprīlis
Kategorija
Tiesības
Statuss
Noslēgusies
Veids
Attālināti

Preiļu novada pašvaldība 2023. gada 13. aprīlī plkst. 13.30 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko nomas tiesību izsoli objektam - Preiļu novada pašvaldības piekritīgajai zemes vienībai 1,18 ha platībā, kadastra apzīmējums 76800040219, Bojāros, Stabulnieku pagasts, Preiļu novads (īpašuma kadastra Nr.76800040219).

Pielikumi:

Izsoles objekta nosacītā nomas maksa ir EUR 91,80.

Izsoles dalības maksa ir 10,00 EUR (desmit eiro, 00 centi) (izsoles dalības maksa netiek atmaksāta).

Izsoles nodrošinājums 91,80 EUR. 

Izsoles solis ir 10,00 EUR (desmit eiro un 00 centi).

Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāsamaksā līdz 2023. gada 11. aprīlim plkst. 12.00 Preiļu novada pašvaldības kontā Nr. LV08UNLA0026000130630, SEB banka.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas dienas pašvaldības mājaslapā www.preili.lv līdz 2023. gada 11. aprīlim plkst. 12.00. Pēc norādītā laika dokumenti netiek pieņemti.