10.03.2022 11:00, Preiļu pašvaldība (ZOOM)
Gads
2022
Mēnesis
Marts
Kategorija
Nekustamais īpašums
Statuss
Noslēgusies
Veids
Attālināti

Preiļu novada dome 2022.gada 10.martā plkst. 11.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko nomas tiesību izsoli objektam-

Preiļu novada pašvaldības nekustamajam īpašumam zemes vienībai 0,50ha platībā Galēnos, Galēnu  pagastā, Preiļu novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 76480020457.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties:

Izsoles objekta nosacītā maksa ir EUR 28,00.

Izsoles dalības maksa ir 10,00 EUR (desmit eiro, 00 centi) (izsoles dalības maksa netiek atmaksāta).

Izsoles nodrošinājums 28,00 EUR. Dome rēķinu par Izsoles nodrošinājumu neizraksta.

Izsoles solis ir 10 EUR (desmit eiro un 00 centi).

Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāsamaksā līdz 2022.gada 8.marta plkst. 12.00 Preiļu novada domes kontā Nr.LV08UNLA0026000130630, SEB banka.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas dienas pašvaldības mājas lapā www.preili.lv līdz 2022.gada 8.martam plkst. 12.00. Pēc norādītā laika dokumenti netiek pieņemti.

Ināra Upeniece

Nekustamā īpašuma speciālists (Riebiņu pagasts, Rušonas pagasts, Silajāņu pagasts, Sīļukalna pagasts, Galēnu pagasts, Stabulnieku pagasts)
inara.upeniece [at] preili.lv