Darbinieki

Artūrs Lepers

Vadītājs
arturs.lepers [at] preili.lv

Ilmārs Ivdris

Transporta koordinators
ilmars.ivdris [at] preili.lv

Atsaucoties uz Preiļu novada pašvaldības Transporta daļas nolikumu, Transporta daļas galvenie uzdevumi ir:

 • plānot, administrēt, kontrolēt budžeta līdzekļu izlietojumu, kas piešķirts Daļai, un atbildēt par piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu;
 • organizēt darbinieku pārvadājumus Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vajadzībām;
 • organizēt skolēnu pārvadāšanu uz un no izglītības iestādēm;
 • pārraudzīt Pašvaldības transporta jomā noslēgto līgumu izpildi;
 • pārraudzīt un kontrolēt Pašvaldības īpašumā esošo transportlīdzekļu izmantošanu. Veikt transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa novērtēšanu, organizēt to tehniskās apkopes, remontus un apdrošināšanu, risināt jautājumus par transportlīdzekļu atsavināšanu, iegādi;
 • sabiedriskā transporta maršrutu tīklu un pakalpojumu pārraudzība Pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 • izstrādāt nepieciešamās specifikācijas Pašvaldības transportlīdzekļu tehnisko apkopju, remontu, tehnisko līdzekļu un ekspluatācijas materiālu, kā arī degvielas un apdrošināšanas iepirkuma procedūru veikšanai;
 • izstrādāt savas kompetences ietvaros iekšējos normatīvos aktus, lēmumu un līgumu projektus;
 • pārraudzīt un kontrolēt noteiktā degvielas limita izmantošanu Pašvaldības patapinājumā nodotajiem transportlīdzekļiem;
 • organizēt Pašvaldības autobusu vadītāju ikdienas darbu;
 • veikt Daļas darbinieku darba laika uzskaiti, sagatavot darba laika uzskaites tabulas, iesniegt tās Finanšu un grāmatvedības daļā līdz katra mēneša trešajam datumam;
 • sagatavot un iesniegt priekšlikumus Pašvaldībai, Autotransporta direkcijai par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu Pašvaldības teritorijā esošajā maršrutu tīklā.