Darbinieki

Skaidra Mukāne

Vadītāja, Galvenā grāmatvede - 211. kabinets
skaidra.mukane [at] preili.lv

Marija Pastare

Vadītāja vietniece, Galvenā grāmatveža vietniece - 208. kabinets
marija.pastare [at] preili.lv

Ligita Abramova

Grāmatvede - 213. kabinets
ligita.abramova [at] preili.lv

Olga Afremenkova

Grāmatvede - 207. kabinets
olga.afremenkova [at] preili.lv

Anita Golubeva

Grāmatvede - 207. kabinets
anita.golubeva [at] preili.lv

Inita Jokste

Grāmatvede - 210. kabinets
inita.jokste [at] preili.lv

Lāsma Sipoviča

Grāmatvede - 210. kabinets
lasma.sipovica [at] preili.lv

Ilga Sitnika

Grāmatvede - 209. kabinets
ilga.sitnika [at] preili.lv

Inga Teilāne

Grāmatvede - 213. kabinets
inga.teilane [at] preili.lv

Sandra Patmalniece

Vecākā finanšu analītiķe - 212. kabinets
sandra.patmalniece [at] preili.lv

Liene Mūrniece

Finanšu analītiķe - 212. kabinets
liene.murniece [at] preili.lv