Atrašanās vieta

Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304

Darbinieki

Andris Indāns

Vadītājs
andris.indans [at] preili.lv

Staņislavs Ļaksa

Elektrotehniķis
stanislavs.laksa [at] preili.lv

2024. gada 1. ceturksnī Aglonas komunālo pakalpojumu daļas darbs bija saistīts ar ikdienas tekošo darbu veikšanu – pagasta galveno saimniecisko pamatfunkciju darbības nodrošināšanu:

  • teritoriju uzkopšana/ atkritumu savākšana,
  • pagasta centrālās autoostas, auto stāvvietu, gājēju celiņu attīrīšanu un uzkopšanu no sniega, kaisīšanu ar pretslīdes materiāliem,
  • apkures katlu māju darbības nodrošināšana Jaunaglonas sociālajā mājā, Aglonas pagasta pārvaldes ēkā, RIC, Aglonas PII un 18 dzīvokļu mājas Jaudzemu ielā,
  • dzeramā ūdens un kanalizācijas sistēmu uzturēšana Aglonas pagasta un Jaunaglonas teritorijā,
  • veikta Aglonas pagasta dzīvojamo ēku dzeramā ūdens ievadskaitītāju verificēšana un nomaiņa,
  • kanalizācijas nosēdaku izvešanas pakalpojuma sniegšana,
  • Jaunaglonas sociālās mājas darbības uzturēšana,
  • veikts remonts/ samainīts sūknis Aglonas kanalizācijas pārsūknēšanas stacijā Tartakas ielā,
  • veikta dzeramā ūdens dziļumsūkņa nomaiņa ūdens urbumam 7-3 Daugavpils ielā 6, Aglonas pagastā.