Rušonas pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome 12 cilvēku sastāvā

 • Vija Šņepste  priekšsēdētāja, tālr. +371 28342349,
 • Diāna Vucāne – vietniece, tālr. +371 26489663,
 • Ieva Laizāne – sekretāre, tālr. +371 22191698,
 • Anita Zaiceva – padomes locekle,
 • Silvija Kotāne – padomes locekle,
 • Inga Dika – padomes locekle,
 • Aleksandrs Zimovs – padomes loceklis,
 • Sintija Pinka – padomes locekle,
 • Maruta Alžāne – padomes locekle,
 • Jānis Pušļaks – padomes locekle,
 • Inese Šuksta – padomes locekle,
 • Ināra Čingule – padomes locekle.

Iedzīvotāju konsultatīvās padomes e-pasta adrese: rusonas.ikp@inbox.lv