Statuss:
Īstenošanā
noformejums-bez-nosaukuma-8_1.png

Īstenojot administratīvi teritoriālo reformu, Aglonas novada Kastuļinas, Šķeltovas un Grāveru pagasti tik pievienoti Krāslavas novadam, bet Aglonas pagasts - Preiļu novadam. Sakarā ar to, ka projekts turpinās, visiem iepriekšminēto pagastu iedzīvotajiem ir iespēja piedalīties veselības veicināšanas pasākumos.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Aglonas, Kastuļinas, Šķeltovas un Grāveru pagastu iedzīvotājiem, īstenojot vietējā mēroga pasākumus sociālās atstumtības un nabadzības  riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām.

Projekta ietvaros tiks uzlabota pieejamība veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Aglonas, Šķeltovas, Grāveru un Kastuļinas pagastu iedzīvotājiem, jo īpaši sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot pasākumus, kuri visefektīvāk spēs sasniegt projekta mērķi un risināt mērķa grupas problēmas:

- slimību profilakses pasākumi (tematiski izglītojoši semināri par sirds veselības profilaksi, par hipertensijas profilaksi, par onkoloģisko saslimšanu profilaksi, slimību profilakses kampaņas - sirds veselību profilaksei, hipertensijas profilaksei, onkoloģisko saslimšanu profilaksei, veselīga uztura popularizēšanas pasākumi);

- veselības veicināšanas pasākumi (fizisko aktivitāšu veicināšanas pasākumi, interešu grupu nodarbības, veselīga dzīvesveida pasākumi paradumu maiņai, atkarību profilakses pasākumi, seksuāli-reproduktīvās veselības pasākumi, garīgās veselības veicināšanas pasākumi).

Projekta īstenošanas laikā liela uzmanība ir pievērsa sabiedrības veselības paradumu maiņai - uzlabot iedzīvotāju veselīgas ēšanas paradumus, palielināt to iedzīvotāju skaitu, kas uzturā lieto svaigus dārzeņus, palielināt to iedzīvotāju skaits, kas iesaistās fiziskajās aktivitātēs. Projekts paredz veicināt izpratni par fizisko aktivitāšu lomu veselības saglabāšanā, veicināt zināšanas par stresa ietekmi uz cilvēka veselību, par cilvēka garīgās veselības saglabāšanu, par atkarību izraisošo vielu ietekmi uz cilvēka organismu, informēt par atbildību reproduktīvās veselības jomā. Rezultātā pieaugs to iedzīvotāju skaits, kas apmeklēs ģimenes ārstu un citus speciālistus veselības profilakses nolūkos.

Projekta nr. 9.2.4.2./16/I/002
Programma ESF, SAM 9.2.4.2
Kopējās izmaksas, EUR 84440
Projekta ieviešana 72 mēneši (1. un 2. kārta) - 2017-2023

Nr.9.2.4.2./16/I/002 “Veselības veicināšanas pasākumi Aglonas, Kastuļinas, Šķeltovas un Grāveru pagastos”, programma ESF, SAM 9.2.4.2, kopējās izmaksas 84440.00 EUR īstenošana: 72 mēneši (1. un 2. kārta) - 2017-2023