Statuss:
Noslēdzies
vkf_baneris_projekti.jpg

AS “Latvijas valsts meži” atbalstītās Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Atbalsts kultūras programmām reģionos” Latgales kultūras  programmas projektu konkursam muzejā tika sagatavots projekta pieteikums izglītojošai darbnīcai “Tradicionālais Latgales drellis radošā dimensijā”.

Viens no svarīgiem nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas veidiem ir dažādās izglītojošajās aktivitātēs iepazītās senās amatnieku prasmes un pamatiemaņas, tāpēc PVLMM 2019. gadā iecerējis atklātajā mācību krātuvē realizēt izglītojošo aušanas darbnīcu „Tradicionālais Latgales drellis radošā dimensijā” ar domu – ikvienu interesentu iepazīstināt ar novada lepnumu: dreļļu rakstu audumu bagātību,  dot iespēju izmantot lielās, 19. gs. beigās darinātās stelles un ieaust tradicionālajā Latgales drellī īsāku vai garāku raksta daļu. Kopīgi uzaustais audekls tiktu izmantots sēžamspilvenu izgatavošanai. Spilvenus izmantotu muzeja izglītojošajām nodarbībām. Interesants muzeja krājuma priekšmets – ar cirvi tēstās 19.gs. stelles – apmeklētājiem tiktu rādītas darbībā, ar iespēju katram pašam izbaudīt aušanas procesu. Izvēlētais audekla veids galarezultātā pieļauj, ka aušanas procesā radušās iesācēju neprecizitātes iespējams labot ar dekoratīviem elementiem – turpat darbnīcā tapušiem tamborētiem, adītiem, pītiem, sietiem u.tml. dekoratīviem motīviem.

Darbnīcas piedāvājums muzejā aktuāls līdz gada beigām, ievērojot  pastiprinātu tūristu plūsmu tūrisma sezonā, savukārt, skolēnu aktivitāti – skolu mācību laikā.

Projekta darbības prezentācija Paulāna ielā 4, PVLMM atklātajā mācību krātuvē.

Preiļu pilsētas svētku laikā 17.08.2019. no plkst. 11.00-14.00.

Mērķauditorija:

Projekta aktivitātes piemērotas ikvienam interesentam, gaidītas ģimenes ar dažāda vecuma bērniem.