Statuss:
Noslēdzies
vkf_baneris_projekti.jpg

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja izglītojošā programma “Senatnei pa pēdām”. 1. kārta “Arheoloģija” 4.-9. klašu skolēniem

Izglītojošās programmas mērķis – caur interaktīvām aktivitātēm iepazīstinot skolēnus ar arheoloģijas disciplīnu un Latvijas aizvēsturi un sniedzot jaunas un padziļinātas zināšanas par tuvākās apkārtnes nozīmīgākajiem arheoloģijas pieminekļiem, izglītot skolēnus par kultūras mantojuma nozīmīgumu un tā saglabāšanas nepieciešamību, nostiprināt sociālo zinību un vēstures stundās apgūto mācību saturu.

Uzdevumi:

  • iepazīstināt skolu jaunatni ar arheologa profesiju, arheoloģisko izrakumu procesu, izpēti un interpretāciju;
  • vizuāli interesantā un interaktīvā veidā sniegt padziļinātas zināšanas par Preiļu apkaimes valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļiem – Jersikas kompleksu un Kristapiņu senkapiem;
  • sniegt ieskatu arheoloģisko izrakumu procesā un arheologa darbā, pilnveidot prasmes darbā ar vēstures avotiem.