Statuss:
Noslēdzies
4_3_ieguldijums_tava_nakotne.png
Projekta nr. 5.5.1.0/17/I/007
Programma ERAF, SAM 5.5.1.
Kopējās izmaksas, EUR 6454208.16,
t.sk. Preiļu novadā 599872.00
Projekta ieviešana 22.03.2018.-31.12.2019.

Starp sešām Latgales pašvaldībām un Centrālo un finanšu līgumu aģentūru (CFLA) noslēgta vienošanās par projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/007 «Rīteiropas vērtības» īstenošanu 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa «Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus» ietvaros.

Vienošanos ar CFLA parakstīja projekta iesniedzējs – Daugavpils pilsētas dome. Tās sadarbības partneri projektā ir Daugavpils novada dome, Krāslavas novada dome, Ludzas novada pašvaldība, Preiļu novada dome un Aglonas bazilikas draudze Aglonas novadā.

Projekta mērķis ir saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu Latgalē ar augstu simbolisko vērtību un devumu vietējās, nacionālās un eiropeiskās identitātes stiprināšanai, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus ilgtspējīgai ekonomiskās izaugsmes veicināšanai reģionā. Kopumā tiks atjaunoti 6 valsts nozīmes kultūras pieminekļi Latgalē.

Turpinot Preiļu muižas kompleksa un Preiļu pils atjaunošanas pasākumus, tiks veikti pils atjaunošanas 2.kārtas būvdarbi, kas paredz pils ēkas logu un durvju izgatavošanu un uzstādīšanu, ēkas ārsienu no iekšpuses žāvēšanu un siltināšanu, sienu un ailu atjaunošanu, jumta siltināšanu, mikrobioloģiskās analīzes, mūru žāvēšanas programmas un metodikas sastādīšanu u.c. darbus. Tādējādi, saglabājot kultūras pieminekļa autentiskumu un veidojot jaunus pakalpojumus katrā atsevišķajā objektā, projekta īstenotāji paredzējuši stiprināt Latgales kā tūrisma galamērķa pievilcību.

Preiļu novada domes projekta budžets sastāda 599 872 eiro, no kuriem 425 000 eiro ERAF finansējums, 18 750 valsts budžeta dotācija, 156 122 pašvaldības līdzfinansējums. Kopējā līguma summa 6 454 208 eiro, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 4 695 000 eiro. Projekta īstenošanas termiņš Preiļu novada sadarbības partnerim – 31.12.2019., un kopējais projekta īstenošanas termiņš – 21.03.2022.