Statuss:
Noslēdzies
4_3_ieguldijums_tava_nakotne.png
Projekta nr. 5.6.2.0/16/I/013
Programma ERAF, SAM 5.6.2. 2.kārta
Kopējās izmaksas, EUR 5 541 255.88
Projekta ieviešana 05.02.2018.-04.02.2021.

PREIĻU NOVADA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA

PROJEKTS PAREDZ

Projekta Nr. 5.6.2.0/16/I/013. Projekta mērķis ir vērsts uz MK noteikumos noteikto 5.6.2.SAM mērķi – teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību attīstības programmām, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekta konkrētais mērķis – paaugstināt Preiļu novada esošo uzņēmumu sasniedzamību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt konkurētspēju, uzlabot novada pievilcību, revitalizējot degradētās teritorijas novadā, līdz ar to arī veicinot potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanu novadu un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem, izbūvējot Rietumu ielu Preiļos un Industriālo zonu Rietumu ielai pieguļoša teritorijā.

Izbūvējot jaunu ielu Preiļos tiks būtiski uzlabota uzņēmējdarbības vide Preiļu novadā, ņemot vērā, ka jaunā iela uzlabos Preiļu novada lielāko uzņēmumu, kā piemēram AS „Preiļu siers”, VS Teks, SIA “Autocentrs Salinieki”, SIA “Auto TD”, SIA “EVRO WOOD” paplašināšanos un sasniedzamību, samazināsies gan uzņēmēju transporta, gan pārējos satiksmes dalībnieku pavadītais laiks ceļā, jo jaunā iela savienos 2 visintensīvākos transporta virzienus: virzienu uz Rīgu un virzienu uz Daugavpili, kā arī atslogos satiksmes plūsmu cauri pilsētas centram, īpaši smagā tarnsporta, kas ir būtiski satiksmes drošībai, jo Daugavpils ielas malā atrodas Preiļu 1.pamatskola, kur ikdienā šo ielu šķērso daudz skolēni un ir bijuši vairāki negadījumi ar dažāda smaguma sekām. Kā arī samazinot transporta, īpaši smagā, plūsmu cauri pilsētas centram, tiks pagarināta esošo ielu seguma kvalitāte un jau apgūto ES fondu līdzekļu saglabāšana. Projekta darbība Nr.2 “Industriālās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošā teritorijā” atbilst SAM 5.6.2. mērķim – teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību attīstības programmām, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu. Projekta rezultātā tiks atjaunota degradēta teritorija 10 ha platībā, radītas 57 jaunas darba vietas.

PROJEKTA FINANSĒJUMS

Preiļu novada pašvaldības kopējās projekta izmaksas, EUR ERAF,EUR Valsts budžeta dotācija, EUR Pašvaldības finansējums, EUR Cits finansējums
5 541 255.88 3 244 841.75 187 909.96 563 729.87 1 544 774.30