Statuss:
Noslēdzies
4_3_ieguldijums_tava_nakotne.png
Projekta nr. 4.2.2.0/17/I/102
Programma ERAF, SAM 4.2.2.
Kopējās izmaksas, EUR 399 466.12
Projekta ieviešana 11.02.2019.-11.12.2019.

Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Rēzeknes iela 26, Preiļos

PROJEKTS PAREDZ:

Projekta “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Rēzeknes ielā 26, Preiļos iepirkumu procedūras rezultātā tika noslēgts “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Rēzeknes ielā 26, Preiļi būvdarbu līgums ar būvuzņēmēju PS “A.A.&būvkompānijas” par kopējo summu (EUR 316 986.43 bez PVN), būvuzraudzības līgums ar SIA “RS Property” un autoruzraudzības līgums ar SIA “Rēzeknes nams”. Projekta ietvaros plānots īstenot: fasādes un jumta siltināšanu, cokola un zem zemes līmeņa sienu siltināšanu, logu un ārdurvju nomaiņu, pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju, ēkas gaismas ķermeņu modernizāciju, zibens aizsardzības izbūvi, lietus kanalizācijas izbūvi, labiekārtošanu. Būvdarbus paredzēts pabeigt līdz vasaras izskaņai.

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

Kopējās projekta
izmaksas, euro
ERAF, euro Valsts budžeta dotācija, euro Pašvaldības finansējums, euro
399 466.12 102 987.00 22 532.51 273 946,61

 

PROJEKTA IEVIEŠANAS LAIKS

Projekta uzsākšanas laiks ir 2018. gada aprīlis un projekta pabeigšanas laiks ir 2019. gada decembris.