Statuss:
Noslēdzies
4_3_ieguldijums_tava_nakotne.png
Projekta nr. 4.2.2.0/17/I/101
Programma ERAF, SAM 4.2.2.
Kopējās izmaksas, EUR 1 659 651.67
Projekta ieviešana 11.02.2019.-11.12.2019.

Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Raiņa bulvārī 19, Preiļos

PROJEKTS PAREDZ:

Projekta ietvaros tiek plānots veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus Preiļu novada pašvaldības ēkā Preiļos, Raiņa bulvāris 19, lai iegūtu primārās enerģijas ietaupījumu un samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu un, lai arī uzlabotu ēkas vizuālo tēlu un veicinātu ēkas iekļaušanos kopējā arhitektoniskā vidē.
Projekts pozitīvi ietekmēs iedzīvotāju darba un dzīves vides kvalitāti, kā arī radīs pievilcīgu Preiļu pilsētas tēlu, uzlabojot ēkas energoefektivitāti, samazinās iestādes uzturēšanas izdevumus pašvaldības budžetā.
Projekts ir aktuāls, jo pašvaldības pienākums ir efektīvi apsaimniekot savu nekustamo īpašumu un lietderīgi izmantot budžeta līdzekļus.

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

Kopējās projekta
izmaksas, euro
ERAF, euro Valsts budžeta dotācija, euro Pašvaldības finansējums, euro
1 659 651.67 240 952.00 83 119.24 1 335 580.43

 

PROJEKTA IEVIEŠANAS LAIKS:

Projekta uzsākšanas laiks ir 2018. gada aprīlis un projekta pabeigšanas laiks ir 2020. gada decembris