Statuss:
Noslēdzies
elfla_baneris.png

Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas 1.kārta

Projekts paredz:

Projekta 2. kārtas ietvaros tiks veikta 2 ceļu – “Rinči – Gorlišķi – Raudovka” (Aizkalnes pag.,) un “Lielais Anspoku ceļš” (Saunas pag.,) rekonstrukcija 4,68 kilometru garumā.

Projektā paredzēta ceļa seguma pārbūve, asfaltbetona brauktuves seguma konstrukcijas izbūve (krustojums) posmā “Rinči – Gorlišķi – Raudovka”, abu ceļu autoruzraudzība, būvprojekta izstrāde, būvuzraudzība. Projekta rezultātā tiks uzlabota vietējās nozīmes ceļu kvalitāte, kas nodrošinās labu piekļūšanu apdzīvotajām vietām, tāpat tiks uzlabota satiksmes drošība un samazināts ceļa negadījumu risks. Lauku ceļi atrodas zemnieku saimniecību tuvumā, pa tiem kursē sabiedriskais transports un skolēnu autobusi. Visi iepriekš minētie faktori ir īpaši nozīmīgi gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem.

Kopējā piešķirtā ELFLA summa projektiem “Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas 1.kārta” un “Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas 2.kārta” ir 1,11 milj. eiro.

Projekta finansējums un izmaksas:

Kopējās izmaksas ELFLA 90% Pašvaldības līdzfinansējums (10% + neattiecināmās izmaksas)
681 510,82 376 245,21 305 265,61


Projekta ieviešanas laiks: 16.10.2017. – 31.10.2018.

Cita informācija:

Projekta Nr. 17-03-A00702-000069

Saistītās ziņas:

Eiropas Komisijas tīmekļa vietni par ELFLA –

www.ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Par sabiedrisko apspriešanos Preiļu novada dome rīko apspriešanas pagastu pārvaldēs par lauku ceļu atjaunošanas darbiem pašvaldību lauku teritorijās

Par projekta norisi: Apstiprināts “Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas 2. kārta” projekts