Statuss:
Noslēdzies
elfla_baneris.png

Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas 1. kārta

Projekts paredz:

Projekta 1. kārtas ietvaros tiks veikta pārbūve ceļu posmos “Aizkalne-Maskavicišķi-Zapori” (Aizkalnes pag.), “Kurmi-Omolka” (Pelēču pag.), “Lielais Anspoku ceļš” (Saunas pag.) un “Anspoki- Štolderi” (Preiļu pag.).

Projekta pieteikumā norādītajās izmaksās iekļauta arī tehnisko projektu izstrāde, rekonstrukcijas darbu veikšana, autoruzraudzība, būvuzraudzība. Projekta rezultātā tiktu uzlabota vietējās  nozīmes ceļu kvalitāte, kas nodrošinātu piekļūšanu apdzīvotām vietām, kā arī tiktu uzlabota satiksmes drošība un ceļa negadījumu riska samazināšana. Kopējais pārbūvējamo grants ceļu garums 1. kārtā ir 9.18 km.

Rekonstruējamo ceļu posmi tika izvēlēti pēc pašvaldības noteiktiem un apstiprinātiem kritērijiem, konsultējoties ar vietējiem uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Sabiedriskās apspriedes rezultātā, tika izvirzīti galvenie kritēriji ceļu pārbūves atlasei. Apspriedes norisinājās katrā pagastā, piedaloties Preiļu novada domes pārstāvjiem – domes priekšsēdētāja, attīstības daļas pārstāvis, tehniskās daļas pārstāvis un izpilddirektors, kā arī klātesošajiem pagastu zemniekiem, uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Prioritāri tika izvēlēti tie ceļu posmi, kuri apkalpo lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes objektus. Kā arī, lai saglabātu apdzīvotību pagastu apvidos, nodrošinot darbavietu sasniedzamību.

Projekts ir sadalīts 2 etapos – 1. etaps ceļu posmi “Kurmi–Omolka”, “Anspoki-Štolderi”, 2. etaps “Aizkalne-Maskavicišķi-Zapori”, “Lielais Anspoku ceļš”. Projekta 1. etapa realizācija ir noslēgusies 10.05.2018.

Projekta finansējums un izmaksas:

Kopējās izmaksas ELFLA 90% Pašvaldības līdzfinansējums (10% + neattiecināmās izmaksas)
988 118, 72 733 754, 79 254 363,93

Projekta ieviešanas laiks: 13.04.2017.28.09.2018. (pagarināts)

Cita informācija:

Projekta Nr. 17-03-A-00702-000002

Saistītās ziņas:

Eiropas Komisijas tīmekļa vietni par ELFLA – www.ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Par sabiedrisko apspriešanos Preiļu novada dome rīko apspriešanas pagastu pārvaldēs par lauku ceļu atjaunošanas darbiem pašvaldību lauku teritorijās

Par norisi: Turpinās Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanu