Statuss:
Noslēdzies
vkf_baneris_projekti.jpg

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja izglītojošā programma “Preiļu muižas dzīvie dārgumi” 4.-8. klašu skolēniem

Izglītojošās programmas mērķis ir vairot skolēnu zināšanas un izpratni par cilvēka un dabas mijiedarbību vēstures griezumā, padziļināti analizējot dažādus dabas procesus kultūrvēsturiskos objektos un cilvēka pārveidotā ainavā – Preiļu muižas kompleksā un parkā.

Uzdevumi:

  • iepazīstināt skolēnus ar Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja ekspozīciju “Muzeja stāsti Latvijā”, īpašu uzmanību pievēršot Borhu dzimtas atstātajam mantojumam un Preiļu muižas kompleksa un parka vēsturei no tā izveides līdz mūsdienām;
  • organizēt skolēnu grupām izzinošus pārgājienus Preiļu parkā, tādējādi iepazīstinot ar tuvākajā apkārtnē esošajām kultūrvēsturiskajām un dabas vērtībām;
  • izstrādāt un vadīt četras ar dažādiem dabaszinātņu un bioloģijas jautājumiem saistītas praktiskās nodarbības Preiļu parkā.