Statuss:
Noslēdzies
20191114_630_Versts_of-Feelings.jpg

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Preiļu novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Projekts “Parks without borders” Nr. LV-RU-023.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

Šī  publikācija ir sagatavota Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta ietvaros. Par tās saturu pilnībā atbild Preiļu novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

LV-RU-0023 “Parki bez robežām” (PARKS WITHOUT BORDERS)

PROJEKTA APRAKSTS

Projekta īstenotājs (vadošais partneris): Gulbenes novada pašvaldība

Sadarbības partneri:

 • Daugavpils novada dome
 • Preiļu novada dome
 • Pleskavas rajona administrācija
 • Porhovas rajona administrācija
 • Veļikije Luki pilsētas administrācija
 • Kuņjas rajona administrācija.

Asociētie partneri:

 • Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (Jelgava)
 • Bērnu un jauniešu attīstības un radošuma centrs (Pskovas reģions)

Īstenošanas laiks: 01.06.2019.–31.12.2021.

Finansējums:

 • Projekta kopējais budžets:700 000 EUR, projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības  programmas  2014.–2020.gadam – 630 000 EUR.
 • Preiļu novada pašvaldības budžets projektā:
  • Kopējās izmaksas – 78 000 EUR
  • Programmas finansējums – 70 200 EUR
  • Pašvaldības finansējums – 7 800 EUR

Projekta mērķi:

 1. dabas objektu saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana;
 2. sadarbības stiprināšana, pieredzes apmaiņa starp parku un dārzu speciālistiem;
 3. paaugstināta izpratne un zināšanas par vidi, izmantojot zaļās klases, dabas takas un pasākumus, kas tiks rīkoti projekta ietvaros;
 4. ilgtspējīgu tūrisma produktu izstrāde, veicinot dabas tūrismu programmas teritorijā ar parku festivāliem un kopēja maršruta izveidi.

Projekta aktivitātes

 • kapacitātes paaugstināšana;
 • investīcijas un aprīkojums parkos;
 • mārketinga aktivitātes;
 • parku festivāli.

Projekta rezultātā tiks pilnveidoti un attīstīti 7 dabas objekti-parki, uzlabojot programmas teritorijas pievilcību, pieejamību un ilgtspēju, trīskāršojot parku apmeklētāju skaitu.

Preiļu novads projektā darbosies kā projekta partneris un aktivitātes tiks veiktas Preiļu muižas kompleksa un parka teritorijā. Plānotās aktivitātes būs vairākos virzienos. Tiks veikti parka labiekārtošanas darbi – atjaunots celiņa segums starp četru rindu liepu aleju, kas atrodas paralēli A.Paulāna ielai, atjaunoti 2 parka tiltiņi, uzstādītas papildus miskastes un soliņi, ierīkota Zaļās klases vieta. Tiek plānoti 3 semināri Preiļos par parku apsaimniekošanu, uzturēšanu, mārketinga pasākumiem tūrisma veicināšanā, kā arī organizēti mācību pieredzes apmaiņas braucieni uz Latvijas un Krievijas projekta sadarbības partneru parkiem. 2020. gadā tiks organizēts Preiļu parka festivāls.

Datums 28. maijs, 2021 – 10. septembris, 2021
LaiksVisu dienu
Atrašanās vietaPilsētu parki
Datums 11. augusts, 2020
LaiksVisu dienu
Atrašanās vietaPreiļu Galvenā bibliotēka, Krāslavas iela 4

13. un 14. augustā Preiļos notiks semināri Dārzu, parku un muižu, tūrisma un viesmīlības jomas darbiniekiem un speciālistiem

13. un 14. augustā Preiļos notiks divi semināri Dārzu, parku un muižu, tūrisma un viesmīlības jomas darbiniekiem un speciālistiem. …