Statuss:
Noslēdzies
vkf_baneris_projekti.jpg

Latviešu bērnu grāmatu autoru tikšanās ar lasītājiem “Nāc ar mani parunāt!”

Projekts paredz:

Arvien straujāk mūsu dzīvē ienāk digitālās tehnoloģijas, ir izaugusi paaudze, kam dzīve mediju vidē ikdienā ir kļuvusi par normu. Internets ir transformējis starppersonu komunikāciju. Zūd lasītprasmes un dzīvās komunikācijas iemaņas. Šajā tehnoloģiju laikmetā īpaša loma ir dzīvajai saiknei starp vienaudžiem, vecākiem, skolotājiem un bērniem, autoru un lasītājiem. Bibliotēka ir iestāde, kas piedāvā gan jaunāko tehnoloģiju apgūšanas iespējas, gan alternatīvu jēgpilna laika pavadīšanas veidu bērniem.

Preiļu bibliotēka, veicot reģiona Galvenās bibliotēkas funkcijas, rūpējas par bērnu lasītprasmes veicināšanu, iesaistot bērnus un jauniešus „Bērnu un jauniešu žūrijā”, lokālā lasīšanas konkursā „Krauklis iesaka izlasīt”, programmā „Grāmatu starts”, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumos, rīko daudzveidīgus pasākumus saistībā ar latviešu oriģinālliteratūras popularizēšanu, jau kopš 2003. gada izmanto VKKF projektu atbalstu, par ko izsakām milzīgu pateicību, jo ieguvēji ir visa Preiļu reģiona lasītāji pat visattālākajās pagastu bibliotēkās. Lai bibliotēkas nezaudētu esošos latviešu oriģinālliteratūras cienītājus un piesaistītu jaunus interesentus, lai bērnos un jauniešos radītu interesi par latviešu literatūru un rosinātu vēlmi lasīt, vēlamies turpināt latviešu oriģinālliteratūras autoru tikšanos ar reģiona skolu un PII audzēkņiem.

Latviešu oriģinālliteratūra visos laikos ir bijusi un ir viens no visspēcīgākajiem nacionālās kultūridentitātes veidotājiem un nesējiem. Jau pašā projekta nosaukumā izskan aicinājums autoram uz sadarbību, sarunu ar pasākuma dalībniekiem, kurā klausītājs ir arī radītājs. Tiekoties ar autoriem, bērni un jaunieši varēs tuvāk iepazīt daiļliteratūras radīšanas procesu, uzdot sev interesējošus jautājumus, izspēlēt situācijas, iepazīt autoru daiļradi caur eksponētajiem materiāliem. Projekta piedāvājums nodrošina plašāku patiesas kultūras vērtību pieejamību bērniem, paplašina Preiļu GB piedāvāto lasītveicināšanas pasākumu klāstu. Galvenais – šādi pasākumi veicina bērnos vēlmi lasīt.

Projekts tika atbalstīts 2018. gada 1. kultūras projektu konkursā nozarē “Literatūra”.

Projekta finansējums un izmaksas:

VKKF piešķirtais finansējums 650 EUR

Projekta ieviešanas laiks: 2018. gada 12. marta līdz 31. maijam.