Statuss:
Noslēdzies
vkf_baneris_projekti.jpg

Latviešu bērnu grāmatu autoru tikšanās ar lasītājiem “Nāc ar mani parunāt!” 2. kārta

Projekts paredz:

2018. – Latvijas 100-gades un Preiļu pilsētas 90. jubilejas gads. Bibliotēkas uzdevums aktualizēt latviešu tautas nemateriālās kultūras vērtības, iesaistoties vietējās kopienas izglītošanā un saliedēšanā. Lai bibliotēkas lasītāju vidū latviešu oriģinālliteratūra spētu saglabāt stabilu vietu un konkurētspēju plašajā tulkotās literatūras piedāvājumu klāstā, Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa regulāri rīko lasītāju tikšanās ar latviešu grāmatu autoriem latviešu un mazākumtautību auditorijā, popularizējot latviešu oriģinālliteratūru, kas veicina izsmeļošāku latviskās kultūrtelpas un vērtību izzināšanu, apjēgšanu un bērnu, jauniešu izglītošanu ārpusskolas laikā.

Pateicoties VKKF finansiālajam atbalstam, veiksmīgi īstenojām projekta 1. kārtu. 2. kārtā vēlamies turpināt latviešu oriģinālliteratūras grāmatu autoru tikšanos ar lasītājiem, kas sniedz savstarpēji atgriezenisku saiti, apliecinot projekta nozīmīgumu bērnu literāro interešu veidošanā, lasītprasmes attīstīšanā un veicināšanā. Savukārt grāmatu autori gūst pilnīgāku priekšstatu par lasīšanas paradumiem un interesēm, kas rosina jaunas latviešu oriģinālliteratūras rašanos. Autordarbu popularizēšana un daiļrades iepazīšana caur dažādu mākslu mijiedarbību, ar leļļu teātra palīdzību apliecina kreatīvu pieeju projektā izvirzītajiem uzdevumiem, netradicionālā veidā nodrošinot autora tikšanos ar savu lasītāju.

Arvien pieaugoša loma savstarpējā komunikācijā kļūst virtuālajai videi. Lai izrautos no elektronisko tehnoloģiju gūsta, bibliotēkas pienākums ir radīt iespēju dzīvai saziņai un savstarpējai komunikācijai starp tās lietotājiem – bērniem, vecākiem, skolotājiem, starp lasītājiem un grāmatu autoriem.

Projekts tika atbalstīts 2018. gada 1. kultūras projektu konkursā nozarē “Literatūra”.

Projekta finansējums un izmaksas:

VKKF piešķirtais finansējums 375 EUR

Projekta ieviešanas laiks: 01.08.2018.-01.10.2018.