Statuss:
Noslēdzies
noformejums-bez-nosaukuma-4.png

ĢIMENES DIGITĀLO AKTIVITĀŠU CENTRU TĪKLA IZVEIDE, DZĪVES KVALITĀTES UN IZGLĪTĪBAS ATBALSTAM AUSTRUMAUKŠTAITIJĀ UN DIENVIDLATGALĒ

PROJEKTS PAREDZ

Pārrobežu sadarbības projekta “Digitālo aktivitāšu centru tīkla izveide ģimenēm dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē” ietvaros divās Latvijas un divās Lietuvas pierobežas bibliotēkās sāk veidot centrus ģimenēm, kuros gan pieaugušajiem, gan bērniem būs iespēja izglītoties un saturīgi pavadīt  brīvo laiku ar jaunām, modernām tehnoloģijām aprīkotā vidē. Ģimeņu centru tīkls jeb DigiHubs tiek veidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam ietvaros.

DigiHubs tīkla izveide ļaus būtiski paplašināt līdzšinējo pakalpojumu klāstu Preiļu Galvenajā bibliotēkā, kā arī Utenas, Zarasu un Daugavpils publiskajās bibliotēkās. Bibliotēkas tiks aprīkotas ar izglītojoša satura tehnoloģiskajām inovācijām:

  • Tiks iegādāts attiecīgs tehniskais aprīkojums: datori, virtuālās realitātes aprīkojums, 3D printeri un kustību noteikšanas ierīces, Lego Mindstorms konstruktori, interaktīvie ekrāni un citas jaunās tehnoloģijas.
  • Tiks izstrādāti četri interaktīvi risinājumi: “Interaktīva kinētiskā viktorīna par Latgali un Aukštaitiju”, “Virtuālās realitātes ekskursija maršrutā Utena-Zarasi-Daugavpils-Preiļi”, “Interaktīvs velobrauciens “Ko atklāj velobrauciens pa Austrumlietuvu un Dienvidlatviju?” “Ibeacon bibliotēka un latviešu-lietuviešu literatūras ceļvedis”.

Projekta ietvaros notiks apmācības bibliotēku darbiniekiem, kuri palīdzēs ģimeņu centru apmeklētajiem ar inovatīvo tehnoloģiju palīdzību interaktīvā veidā apgūt Aukštaitijas un Latgales reģioniem būtiskas novadpētniecības tēmas, apvienojot atpūtas, izklaides un izglītojošās funkcijas. Tādējādi tiks sekmēta iedzīvotāju digitālo kompetenču pilnveide un sniegts ieguldījums Austrumaukštaitijas un Dienvidlatgales vēsturiskā un kultūras mantojuma izpētē.

Projekts dos iespēju izveidot bibliotēkas par digitālo kompetenču centriem un mazinās plaisu starp dažādu paaudžu lietotāju tehnoloģiju pratības līmeņiem. Būtiski, ka projekta gaitā ierīkotie centri būs atvērti visu vecumu cilvēkiem un ļaus pieaugušajiem un bērniem mācīties kopā, tādējādi atbalstot ģimenes vērtības un stiprinot ģimeniskās saites.

PREIĻU NOVADA DOMES FINANSĒJUMS UN IZMAKSAS

Kopējās izmaksas ERAF, 85% Preiļu novada domes līdzfinansējums, 10% Valsts budžeta  līdzfinansējums, 5%
81 098.30  EUR 68 933.55 EUR 8109.83 EUR 4054.92 EUR

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 389 073,60. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir EUR 328 162,54.

PROJEKTA IEVIEŠANAS LAIKS

01.03.2017.–28.02.2019. (24 mēneši)

CITA INFORMĀCIJA

Projekta Nr. LLI-089

Projekta partnerība: vadošais partneris: Utenas A. un M. Mišķina publiskās bibliotēka, Latvijas partneri (2): Latgales Centrālā bibliotēka, Preiļu novada dome, Lietuvas partneri (2): Zarasu rajona pašvaldības publiskā bibliotēka, Lietuvas reģionālo bibliotēku asociācija.

Interreg Latvijas–Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Šo projektu finansē Eiropas Savienība.

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Preiļu novada dome, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Programmas mājaslapa: www.latlit.eu.

Eiropas Savienības tīmekļa vietne: www.europa.eu.