Projekta logo

Salas pamatskola no 2019. gada septembra piedalās Engaging Rural Youth (ENGAGE) Erasmus+ projektā Nr. 2019-1-IS01-KA201-01C7DFDE.

ENGAGE projekts “Lauku jaunatnes iesaistīšana” ir 29 mēnešus ilgs projekts, kura mērķis ir atbalstīt lauku jauniešus (12–14 gadus vecus) iesaistīties lauku attīstībā. Mērķis ir nodrošināt jauniešus Eiropas lauku kopienās ar nepieciešamajiem instrumentiem, kompetencēm un prasmēm, lai viņi varētu aktīvi piedalīties turpmāku lēmumu pieņemšanā savās kopienās un jēgpilnai sadarbībai ar ieinteresētajām personām un dažādu ar lauku attīstību saistītu darbību īstenošanai.

ENGAGE projekta intelektuālie rezultāti ietvers ENGAGE apmācības kursa programmu, rokasgrāmatu skolotājiem, izmēģinājuma apmācības un novērtēšanas rīkus.

ENGAGE projektu vada Friends of rural development Islandē sadarbībā ar lauku kopienu skolām Nesskóli Islandē, Anttolan yhtenäiskoulu un Kaakkois Suomen Ammattikorkeakoulu Somijā, Montenova Montessoriskola Zviedrijā un Salas pamatskolu Latvijā.

Sīkāku informāciju par projektu angļu valodā skatīt projekta mājas lapā www.engageyouth.eu