Statuss:
Noslēdzies
noformejums-bez-nosaukuma-4.png

LLI-349 „Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā, izmantojot ūdens resursus” (LEARN ECO TRAVEL)

PROJEKTA APRAKSTS

Aukštaitijas (LT) un Latgales (LV) pierobežas reģioni ir bagāti ar dabiskiem ūdens objektiem, kas nav pilnībā pielāgoti tūrisma vajadzībām, kā arī atpūtai pie dabas personām ar invaliditāti. Ūdens objektiem ir liels potenciāls kļūt par ekotūrisma galamērķi reģionā, tomēr trūkst kopīgi ekotūrisma maršruti.

Ekotūrisma attīstības veicināšanai projekta ietvaros tiks uzlabota ūdens objektu infrastruktūra un to pieejamību personām ar invaliditāti, tiks radīti jauni ekotūrisma produkti, tādējādi palielinot apmeklētāju skaitu pierobežas reģionā. Projekta aktivitāšu ietvaros tiks aktualizēti vides aizsardzības jautājumi, tūrisma speciālistus, bērnus, ģimenes ar bērniem, vietējos iedzīvotājus un tūristus iesaistot piedzīvojumu nometnēs, tūrisma festivālos un praktiskajos semināros. Projekta laikā tiks apzināta ekotūrisma situācija un tās attīstības iespējas Latvijas un Lietuvas pierobežā. Piedaloties tūrisma ekspertiem no Latvijas un Lietuvas, tiks izstrādāti 3 jauni kopīgi ekotūrisma maršruti pa Latgali un Aukštaitiju, no kuriem viens būs piemērots personām ar invaliditāti.

Lai dažādotu atpūtas iespējas pie ūdeņiem, tiks iegādāts aprīkojums brīvā laika pavadīšanai, ņemot vērā arī tā pielietošanas iespējas personām ar funkcionāliem traucējumiem, kas izvēlējušies ceļot. Tiks iegādātas dažādu veidu laivas, pludmales ratiņkrēsli, SUP dēļi, ūdens velosipēdi, katamarāni, glābšanas vestes, ūdens bumbas, āra vingrošanas rīki, kā arī putnu un dzīvnieku vērošanas aprīkojums (teleskops, binokļi). Sabalunkos kempings Sartai un Gražutes reģionālajā parkā kļūs par pirmo pilnīgi pielāgoto atpūtas vietu personām ar funkcionāliem traucējumiem.

PREIĻU NOVADA DOMES FINANSĒJUMS UN IZMAKSAS

Kopējās izmaksas ERAF Preiļu novada domes līdzfinansējums
166 488,00 eiro  141 514,80 eiro 24 973,20 eiro

 

Kopējās projekta izmaksas ir 618 194,06 eiro. Projekta līdzfinansējums no  Eiropas Reģionālā attīstības fonda – 525 464,95 eiro.

PROJEKTA IEVIEŠANAS LAIKS

02.05.2018.-01.02.2020. (21 mēnesis)

CITA INFORMĀCIJA

Projekta Nr. LLI-349

Projekta partnerība: vadošais partneris: Preiļu novada dome, projekta partneri: Riebiņu novada dome, Aglonas novada dome (Latvija), Anīkšču rajona pašvaldība, Molētu rajona pašvaldība, Panevēžas pašvaldība, Sartu un Gražutes reģionālo parku direkcija (Lietuva).

Interreg Latvijas–Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Šo projektu finansē Eiropas Savienība.

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Preiļu novada dome, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Programmas mājaslapa: www.latlit.eu.

Eiropas Savienības tīmekļa vietne: www.europa.eu.

Projekta Facebook lapa

Datums 31. maijs, 2019 – 1. jūnijs, 2019
LaiksVisu dienu
Atrašanās vietaJasmuižas parks

Jasmuižas parkā norisināsies ekofestivāls „Tuvāk DABAI”

Šī gada 31. maijā un 1. jūnijā Jasmuižas parkā (Aizkalne, Preiļu novads) pirmo reizi norisināsies ekofestivāls „Tuvāk DABAI”, kas…