Statuss:
Noslēdzies
Leader baneris
Projekta Nr. Programma Kopējās izmaksas, EUR Projekta ieviešana

17-03-AL21-A019.2204-000001

ELFLA, LEADER

30 328,03

2017-2019

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam  apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros 2018.-2019. gadā tiek realizēts projekts “Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Pelēču pagastā”.

Projekta kopējā summa ir 30 328,03 EUR, attiecināmās izmaksas 25 000,00 EUR, publiskais finansējums 22 500,00 EUR, pašvaldības finansējums 2 500,00 EUR.

Projekta mērķis ir ierīkot bērnu rotaļu un atpūtas laukumu Pelēču ciemata centrā, piedāvājot atpūtas aktivitāšu dažādību brīvā dabā ģimenēm ar bērniem un veicinot veselīgu dzīvesveidu, izveidot sakoptu teritoriju Pelēču ciemata centrā, saglabājot dabas mantojumu un veicināt Pelēču attīstību par vietējās sabiedrības kultūras un atpūtas centru pagasta iedzīvotājiem.