Statuss:
Noslēdzies
vkf_baneris_projekti.jpg

“Latvijas skolas somas” projektam Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejā tiek veidota izglītojošā nodarbība “Ar Silajāņu mālu plaukstās”.

Valsts kultūrkapitāla fonds 2019. gada 1. projektu konkursa mērķprogrammā “”Latvijas skolas somas” satura radīšana” atbalstīja muzejā izstrādāto projekta pieteikumu un tā realizēšanai piešķīra 1200 eiro.

Sadarbības muzejs/skola/profesionālis rezultātā, taps jauns izglītojošs produkts – programma “Ar Silajāņu mālu plaukstās” Polikarpa Čerņavska keramikas mājā, Talsu ielā 21.

Izglītojošajai programmai paredzētas divas daļas. Kopējais programmas ilgums – 60/90 minūtes. Praktisku apsvērumu dēļ skolēnu klases dalīsies 2 grupās.

Viena grupa piedalīsies  teorētiskajās nodarbībās pamatekspozīcijā „Mūžs virpas apļots”. Ekspozīcijā pilnīgi visiem vecumposmiem notiks iepazīstināšana ar Latvijas Kultūras kanonā iekļautās Latgales podniecības vērtībām un to radītājiem –  Silajāņu meistariem. Atšķirīgi tiks pievērsta uzmanība jautājumiem,  atbilstoši skolēnu klašu mācību programmai  un nodarbību plāniem, kas saskaņoti ar pedagogiem.

Darbošanās ekspozīcijā vērsta uz to, lai veicinātu skolēnu iniciatīvu, radošumu un pozitīvu attieksmju veidošanu atbilstoši viņu vecumam un interesēm. Tiks izstrādāti darba lapu varianti 5.,6,.9. klasēm vizuālajā mākslā un 11., 12. klasēm kulturoloģijā.

Tas neizslēgs iespēju skolotājiem izmantot programmu kā starpdisciplināru priekšmetu – vēsturē, novadmācībā, dabas zinībās u.c.

Vienlaicīgi otra skolēnu grupa darbnīcā meistara R. Andersona vadībā praktiski darbosies ar mālu: virpos, veidos, dekorēs.

Nodarbībās izmantosim vietējo – podniekmeistaru izrakto un sagatavoto – mālu un jauniegādāto mobilo virpu.

Atsevišķos gadījumos piedāvāsim izbraukuma nodarbības uz skolām.

Mērķauditorija:

NR. Pamatizglītība Mācību priekšmets Starpdisciplināri mācību priekšmeti
1. 5. klase Vizuālā māksla Vēsture, Latviešu valoda, Dabaszinības
2. 6. klase Vizuālā māksla Dabaszinības
3. 9. klase Vizuālā māksla Latvijas vēsture, Latviešu valoda
  Vidējā izglītība    
4. 11. klase Kulturoloģija Vēsture, Ķīmija, Dabaszinības
5. 12. klase Kulturoloģija Vēsture, Ķīmija, Ekonomika

Programmu varēs izmantot arī citu klašu skolotāji. Sazinoties tiks uzklausītas vēlmes, izvērtētas spējas, saskaņota apmaksa atbilstoši nodarbības gaitai.