Statuss:
Noslēdzies
noformejums-bez-nosaukuma-4.png

Amatu prasmes tūrisma telpā/ Amatniecība kā tūrisma produkts bez robežām” (Craftsmanship as Tourism Product without Borders/ Tour de Crafts)

PROJEKTA NUMURS LLI-539

PROJEKTA APRAKSTS

Projekta mērķis ir veicināt tradicionālo amatniecības prasmju ilgtspējīgu izmantošanu, saglabājot un attīstot to kā kopīgu Latvijas un Lietuvas pārrobežu teritorijas kultūrvēsturisko mantojumu un veidojot kopīgu tūrisma produktu. Tas būs vērsts uz amatniecības nozari un vietējiem amatniekiem, māksliniekiem kā vietējā kultūras mantojuma tradīciju saglabātājiem Latgales un Zemgales reģionos Latvijā un Lietuvā – Utenas un Panevēžas apgabalos.

Projekts attīstīs kopīgus amatniecības tūrisma produktus – Tour de Crafts, veicinot zaļo/ekoloģisko un kultūras tūrismu, balstoties uz jau esošajām kultūras, dabas mantojuma vietām Latvijā – Preiļu muižas kompleksu, Balvu muižu, Dobeli un Lietuvā – Anīkšču inkubatoru-mākslas studiju un Upītes amatniecības centru.

Plānots piedāvāt jaunus, savstarpēji saistītus amatniecības produktus/ pakalpojumus, kas piesaistītu tūristus ar vismaz 2 dienu ilgu uzturēšanos vienā vietā, kā arī radītu interesi apmeklēt citas projektā norādītās vietas ar papildu pieredzi amatniecības jomā.

Tiks organizēti prasmju veicināšanas pasākumi – teorētiskās apmācības un radošās darbnīcas amatniekiem/ māksliniekiem interesentiem 6 partneru vietās, radot kopīgus produktus un veidojot zīmolu kopā ar digitālo aktivitāšu attīstību, kā arī uzlabojot infrastruktūru un aprīkojumu. Izstrādātais tūrisma produkts Tour de Crafts tiks reklamēts, izmantojot īpaši izstrādātu tīmekļa vietni un mārketinga aktivitātes.

PROJEKTA PARTNERI

Projekta īstenošanā iesaistījušies 6 partneri:

  • Latgales plānošanas reģions – vadošais projekta partneris;
  • Preiļu novada dome;
  • Balvu novada pašvaldība;
  • Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības centrs;
  • Anīkšču inkubators-mākslas studija (Lietuva);
  • Panevēžas pilsētas pašvaldība (Lietuva).

PROJEKTA FINANSĒJUMS

Kopējās projekta izmaksas ir 816 946,71 EUR.

85 % jeb 694 404,70 EUR ir pārrobežu programmas (Eiropas Reģionālās attīstības fonda – ERAF) finansējums un 15 % jeb 122 542,01 EUR nacionālo valstu finansējums.

Preiļu novada domes plānotais finansējums projekta aktivitāšu īstenošanai ir 230 396,00 EUR. 195 836,60 EUR no pārrobežu programmas, valsts finansējums 11519,80 EUR un pašvaldības finansējums 23039,60 EUR.

PREIĻU NOVADA AKTIVITĀTES PROJEKTĀ

  • Preiļu muižas kompleksā ietilpstošās Preiļu pils 2. stāva daļēja renovācija;
  • interaktīvas izstādes izveidošana par amatniecību ar inovatīvu 5 dimensiju (5D) aprīkojumu (koncepcijas izstrāde, video filmēšana, ieskaņošana, aprīkojuma iegāde un uzstādīšana u.c.);
  • amatnieku/ mākslinieku piedalīšanās dažādās apmācībās/ radošajās darbnīcās Latvijā un Lietuvā.

PROJEKTA IEVIEŠANAS LAIKS

24 mēneši no 2020. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 30. jūnijam.

CITA INFORMĀCIJA

www.latlit.eu/lli-539-tour-de-crafts/

SAISTĪTĀ INFORMĀCIJA

Tour de Crafts

Latgales plānošanas reģiona mājaslapa
Skatīt vairāk

Craftsmanship as Tourism Product without Borders

Latgales plānošanas reģiona mājaslapa
Skatīt vairāk