Pelēču pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome deviņu cilvēku sastāvā

  • Ināra Štagere – priekšsēdētāja, tālr. +371 26373566,
  • Olita Dmitrijeva – vietniece, tālr. +37127341375,
  • Skaidrīte Trubiņa – sekretāre, tālr. +371 26799201,
  • Ligita Kurme – padomes locekle,
  • Diāna Vaivode – padomes locekle,
  • Sandra Petrova – padomes locekle,
  • Jānis Sokolovskis – padomes loceklis,
  • Regīna Brice – padomes locekle,
  • Marija Zīmele – padomes locekle.

Iedzīvotāju konsultatīvās padomes e-pasta adrese: pelecupadome@gmail.com