Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Santehniķa strādnieka pakalpojums tiek sniegts lauku teritoriju iedzīvotājiem (Sīļukalna, Galēnu, Stabulnieku, Silajāņu, Riebiņu, Saunas, Rušonas, Pelēču, Aizkalnes ciemati un pagasti).

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pakalpojumu var pieteikt pagastu pārvaldēs un lauku teritoriju komunālajā daļā.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pēc pakalpojuma pieteikuma saņemšanas Lauku teritoriju komunālā daļa 3 darba dienu laikā sazinās ar klientu un vienojas par laiku, kad pakalpojums tiks sniegts. Lauku teritoriju komunālā daļa slēdz līgumu ar klientu par pakalpojuma sniegšanu.

  3. Pakalpojuma apmaksa
    Par pakalpojuma sniegšanu, tiek sastādīts akts, uz kura pamata klientam tiek piestādīts rēķins.

Normatīvie akti

Saņemt pakalpojumu