Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lai aizsargātu pašvaldības transporta infrastruktūru, ņemot vērā laikapstākļus un ceļu tehnisko stāvokli, nepieciešams veikt kokmateriālu krautuves izvietošanas un kokmateriālu pārvadājumu saskaņojumu Preiļu novada pašvaldības autoceļu zemes nodalījuma joslā, ar pašvaldību.
Sadarbības līguma slēgšana ar fizisko vai juridisko personu, kuras veic kravu pārvadāšanas, kokmateriālu šķeldošanas un mežistrādes darbus izmantojot Preiļu novada pašvaldības autoceļus, kas nosaka pienākumus/prasības autoceļu aizsardzībā, un atbildību par ceļu aizsardzības noteikumu pārkāpšanu.
Pakalpojums attiecas uz visām fiziskām un juridiskām personām, kuru transportlīdzekļiem vai to sastāviem pilna masa pārsniedz 7 tonnas:
• Veic kokmateriālu šķeldošanas darbus;
• izmanto Pašvaldības ceļus kokmateriālu kravu pārvadāšanai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniedzējs sagatavo un pašvaldībā iesniedz pieprasījumu uz Preiļu novada domes izstrādātas vienotas veidlapas.

  Pakalpojuma pieprasīšana:
  1. Pa e-pastu:dome@preili.lv
  – ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu
  2. Klātienē: Preiļu novada pašvaldībā, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301.
  3. E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē

  Iesniedzamie dokumenti:
  1) Iesniegums
  2) Darba vietu aprīkošanas shēma.
  3) Citi dokumenti pēc pieprasījuma.


  Pakalpojuma maksa:
  Saskaņā ar pašvaldības noteikumiem “Par sadarbības līguma slēgšanu, ceļu un ceļu aizsargjoslas aizsardzību, veicot kravu pārvadāšanas, kokmateriālu šķeldošanas un mežizstrādes darbus Preiļu novadā” 18. punktam , noslēdzot Sadarbības līgumu, nepieciešams iemaksāt pašvaldības kontā drošības naudu EUR 500,00 (pieci simti euro,00 centi).

 2. Pakalpojuma saņemšana
  1. Klātienē – pēc pašvaldības autoceļa piederības attiecīgajā pagasta pārvaldē.
  2. Pa e-pastu – uz iesniegumā norādīto e-pastu.