Goda pilsoņa nosaukums piešķirts 2005. gada 17. maijā
2005. gada protokols nr. 9, p. 2.4.
Goda pilsoņa apliecība Nr.1.
Gads
2005

Izglītības darbinieks, pedagogs

Ivans Maksimovs dzimis 1909. gada 28. septembrī Preiļos strādnieku ģimenē. Beidzis Preiļu sešklasīgo pamatskolu un 1926. gadā iestājies Daugavpils valsts krievu ģimnāzijā. 1933. gadā  pabeidzis Rīgas pedagoģisko institūtu un uzsācis darba gaitas Preiļu 6 –klasīgajā pamatskolā. Strādājis Kapiņu pagasta Korelovas pamatskolā kā 1.-4. klašu skolotājs no 1933. gada 1. septembra. Līdz 1940. gadam strādājis Kapiņu pagasta Pustošku un Līdumu pamatskolās. No 1940. gada 10. novembra līdz 1944. gada 21. septembrim strādājis Preiļu pilsētas 6 – klasīgajā pamatskolā, no 1944. gada 22. septembra līdz 1947. gada 1. septembrim – Preiļu 2. vidusskolā. No 1947. gada 1. septembra līdz 1951. gada 21. augustam strādājis Preiļu 1. pamatskolā kā krievu valodas un literatūras skolotājs, bet no 1951.gada augusta līdz 1957. gada 8. aprīlim bijis mācību daļas vadītājs. 1956. gadā Ivans Maksimovs pabeidza Latvijas Valsts universitāti. 1957. gada aprīlī tika iecelts par Preiļu 2. vidusskolas direktoru. Pensijā aizgāja 1983. gadā, skolotāja darbā pavadījis 52 gadus, no tiem 30 gadus nostrādājis Preiļu 2. vidusskolā.

Ivans Maksimovs bija skolotājs – personība. Apzinīgs darbinieks, prasīgs pret sevi un citiem, godīgs. Viņš bija nopietns un ieturēts skolotājs, inteliģents, gudrs, smalkjūtīgs un asprātīgs cilvēks.

1950. gadā Ivanam Maksimovam tika piešķirts goda nosaukums „Izglītības darba teicamnieks”, apbalvots ar daudzām medaļām un ordeni „Goda zīme”.

2005. gada 17. maijā ar Preiļu novada domes lēmumu pirmajam no Preiļu iedzīvotājiem piešķirts Preiļu pilsētas Goda pilsoņa nosaukums.

Miris Ivans Maksimovs 2005. gada 17. oktobrī. Apglabāts Preiļos.