Goda pilsoņa nosaukums piešķirts 2014. gada 21. jūlijā
2014. gada protokols Nr.8, p.12.
Goda pilsoņa apliecība Nr.10.
Gads
2014

Ar Preiļu novada domes deputātu lēmumu 2014. gada 21. jūlija domes sēdē novadniekam Dāvidam Zilbermanim piešķirts Preiļu novada Goda pilsoņa nosaukums. Augsto apbalvojumu par ieguldījumu Preiļu vēsturiskā mantojuma saglabāšanā Dāvids Zilbermanis saņēma 2014. gada 8. augustā Holokausta atceres pasākumā Preiļos.

Dāvids Zilbermanis jau daudzus gadus dod īpašu ieguldījumu Holokausta upuru piemiņas saglabāšanai Preiļu pilsētā. Ar D.Zilbermaņa atbalstu un iniciatīvu 2004. gada 8. augustā ir izveidots Holokausta upuru memoriāls Preiļos. Dāvids Zilbermanis kopā ar Samuelu Latvinski izveidojis biedrību „Preiļu ebreju kapsēta”, kuras pārstāvji kopš 2013. gada vāc līdzekļus Preiļu ebreju pilsoņu kapsētas labiekārtošanas darbiem. Pateicoties biedrības iniciatīvai, 2013. gada vasarā Preiļu ebreju pilsoņu kapsētas sakopšanas darbos strādāja vācu jauniešu nometnes LOT dalībnieki. Ar D.Zilbermaņa atbalstu un iniciatīvu 2015. gada 9. augustā pie ieejas ebreju kapsētā no Cēsu ielas puses svinīgi tika atklāta arka ar vārtiem, kas kalpo kā piemineklis ebreju kopienai Preiļos. Baltā arka ar metāla vārtiem veido vienotu kompleksu Preiļu holokausta memoriālā.

Sakarā ar to, ka ebreji līdz 1941. gadam bija Preiļu pilsētas pamatiedzīvotāji un pirmie pilsētas vadītāji, sakoptā kapsēta nākotnē varētu kļūt par interesantu tūrisma objektu un vēstures muzeju „zem atklātām debesīm”.

Dāvids Zilbermanis dzimis 1934. gadā Preiļos, 1951. gadā pabeidzis Preiļu 2. vidusskolu, šobrīd dzīvo Ņujorkā.